fbpx

Porota

Ing. Dominik Proch

Dominik Proch je absolventem FMV VŠE, oboru Mezinárodní obchod. V současné době je v závěrečné fázi doktorského studia na KMEV (FMV VŠE) se zaměřením na makroekonomický vývoj Indie a Číny a vede semináře v předmětu Světová ekonomika, mající za cíl seznámit studenty se stavem a trendy ve vývoji světové ekonomiky, vč. pozice Evropské unie, potažmo České republiky. V pracovní rovině je angažován v leteckém průmyslu – všeobecném letectví, a to ve smyslu zúročování zkušeností České republiky zejména v reakci na poptávku vyvstávající v asijském regionu.

Ing. Jitka Volfová, Ph.D.

Ing. Jitka Volfová, Ph.D., vystudovala na VŠE v Praze Mezinárodní obchod a komerční komunikace. Po ukončení studia se následně zapojila do prezenční i kombinované formy výuky, PR aktivit FMV a spolupráce s European Retail Academy. V zahraničí působila a působí jako student, výzkumník a hostující profesor. Po svém návratu z dvouletého výzkumného pobytu v Číně dokončila svou doktorskou práci na téma vlivu kulturních specifik na mezinárodní obchodní jednání – Čínské obchodní jednání. Zkušenosti v oboru dále prohloubila např. v rámci české účasti na EXPO 2010 v Šanghaji. Zabývá se mezinárodním managementem, interkulturní a komerční komunikací, komunikačními a manažerskými dovednostmi, obchodním jednáním a seberozvojem, a to na katedře mezinárodního podnikání na fakultě mezinárodních vztahů VŠE V Praze a dále jako lektor v praxi a certifikovaný kouč. Je garantkou kurzů zaměřených na problematiku obchodování s Číňany vyučovaných v angličtině pro české i zahraniční studenty. Byla u zrodu vedlejší specializace Čínská studia. Je jedním ze zakládajících členů Centra asijských studií. Je matkou dvou dětí, kromě rodiny miluje tanec, cestování a zpěv. 😊

Doc. Ing.  Zuzana Stuchlíková, Ph.D.

Doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. pracuje na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze od roku 2004. V současnosti působí jako docentka Katedry mezinárodních ekonomických vztahů. Garantuje a vyučuje magisterský předmět Regionální trhy v globální perspektivě a kurzy v rámci vedlejší specializace Čínská studia (Čínská ekonomika, semináře k Ekonomické geografii Číny), Ekonomická diplomacie (Ekonomická analýza regionů a trendů světové ekonomiky). V roce 2008 získala doktorát v oboru Mezinárodní ekonomické vztahy, když obhájila disertační práci se zaměřeném na zdroje růstu současné japonské ekonomiky. Kromě japonské a čínské ekonomiky se dlouhodobě věnuje také vybraným trendům mezinárodních ekonomických vztahů (regionální ekonomická integrace, technologický rozvoj, stárnutí populace). Do listopadu 2009 působila v Centru evropských studií. Od roku 2016 je ředitelkou Centra asijských studií na VŠE. Absolvovala studijní i výukové pobyty v Japonsku a Číně. V letech 2019 a 2020 byla členkou řešitelského týmu projektu TA ČR s názvem Zacílení investiční podpory v ČR s ohledem na předpokládané dopady technologických změn.

Doc. Ing. Přemysl Průša, Ph.D.

doc. Ing. Přemysl Průša, Ph.D., působí na VŠE na Katedře mezinárodního podnikání (původně na Katedře obchodního podnikání a komerčních komunikací) od roku 2005 jako asistent, od roku 2020 jako docent. Věnuje se zejména problematice komerčních komunikací, brandingu a retail marketingu. Podílí se na výuce klíčových povinných předmětů Retail business, Retail marketing a Retail management v bakalářském studijním programu Mezinárodní obchod v českém a anglickém jazyce.

Působí také jako hostující profesor na University of Northern Colorado v USA a dalších univerzitách v zahraničí (Španělsko, Irsko, Rakousko). Ve svých výzkumných aktivitách se vedle brandingu věnuje také společenské odpovědnosti firem, green marketingu a udržitelnosti.

Aktivně rovněž působí v několika společnostech, které se zabývají mezinárodním obchodem s rychloobrátkovým zbožím.

Ing. Ondřej Sankot, Ph.D.

Ing. Ondřej Sankot, Ph.D. je odborným asistentem katedry od roku 2017. Na katedře vede semináře ve Světové ekonomice a Mezinárodní ekonomii. V letech 2019 a 2020 byl členem řešitelského týmu projektu TA ČR s názvem Zacílení investiční podpory v ČR s ohledem na předpokládané dopady technologických změn. Před nástupem na katedru pracoval v oboru ICT na pozicích souvisejících s projektovým řízením a prodejem.

Ing. Michaela Stránská

Míša se už přes pět let věnuje inovacím, během studia na VŠE v Praze stála u zrodu univerzitního carsharingu Uniqway. Pracuje v Direct People, kde vytváří nové produkty a služby, které proměňují trh, firmám zlepšují byznys a jejich klientům přinášejí opravdovou hodnotu. Nejvíce ji baví objevování nových možností ve financích. Ve volném čase ráda sportuje a kreslí.

Ing. Jan Karas

Honza pracuje víc jak tři roky v oddělení consultingu ve společnosti EY a jeho primárním pracovním zaměřením je procesní optimalizace a redesign pro firmy z energetického sektoru. Mezi jeho oblíbená témata patří zlepšování Front Officových a Back Officových procesů a Customer Experience (CX). Ve volném čase se věnuje sportu, filozofii a hraní PC her.

Ing. Michaela Listová

Michaela je absolventkou Mezinárodního obchodu na fakultě Mezinárodních vztahů VŠE (2017). Díky univerzitní stáži v dubajské pobočce české firmy Lasvit získala stálé místo v obchodním týmu této firmy a stará se o projekty svítidel na míru z českého křišťálu v Itálii, Izraeli, Monaku, na Kypru a ve Švýcarsku, ale především rozvíjí v rámci Lasvitu celosvětově segment luxusních jachet. Během studií na VŠE vedla po dva roky SKOK, což byla skvělá průprava pro budoucí reálnou práci.

Bc. Aleksandra Parshina

Aleksandra Parshina je studentkou FMV VŠE, oboru Mezinárodní obchod. V tomto semestru se nachází na Erasmu v Barceloně, na Universitat de Barcelona, kde studuje současně ve dvou jazycích: angličtině a španělštině, a zároveň píše bakalářskou práci na téma Exportní Potenciál České republiky v Argentině. Za tři roky, co působí ve SKOKu, stihla zorganizovat několik networkingových akcí, vést tým podkastů, a teď se převážně věnuje vedení logistického týmu High School Business Challenge v ČR. Ve volném času ráda hraje plážový volejbal, čte a tančí salsu.

Bc. Zbyněk Čáp

Zbyněk je studentem magisterského studia FMV VŠE, oboru Mezinárodní obchod. Nad rámec školy je členem studentského spolku SKOK, kde momentálně má na starosti organizaci soutěže HSBC. Dále v současné chvíli pracuje v UniCredit bank v oddělení Financí. Ve svém volném čase rád cestuje, plave a hraje deskové či PC hry.

Ema Mária Palenčárová

Ema Mária Palenčárová  je studentkou fakulty mezinárodních vztahů na VŠE, kde studuje druhý ročník balářskeho studia, obor mezinárodní obchod. Ve studentském klubu SKOK působí jako koordinátorka marketing a PR týmu pro High School Business Challenge. Momenálne pracuje v Renault Česká Republika v oddělení finančního konzultingu. Ve volnem čase rada maluje, sportuje a cestuje.

Menu