fbpx

Organizátor soutěže

European Foundation for Entrepreneurship Development

Evropská nadace pro rozvoj podnikání je organizace absolventů a studentů Varšavské ekomické školy, která efektivně funguje na křižovatce mezi vzděláváním a podnikáním. Naším cílem je podporovat rozvoj mladých lidí a formovat podnikatelské postoje na místní, národní a mezinárodní úrovni. Ukazujeme skutečný význam podnikání a posilujeme vazby mezi vědou a obchodní praxí. Vlajkovou lodí nadace je soutěž High School Business Challenge.

Marcin Słowik

Chairman of the Supervisory Board

Aleksandra Kempfi

International High School Business Challenge Coordinator

Jakub Moś

International High School Business Challenge Vice-coordinator

Jakub Parafińczuk

Finance Manager

Wiktoria Grzywacz

Logistics Manager

Krystian Stefaniuk

PR Manager

Jakub Wałaszewski 

CP Manager

Jakub Lisek

Merythorics Manager

Mateusz Wasilkowski

Marketing Manager

Spoluorganizátoři

Polsko

Nejznámější organizace, jejíž členové jsou navzájem jako rodina.

Studentský obchodní klub z Varšavské ekonomické školy je organizace, která sdružuje ambiciózní studenty z ekonomických univerzit v Polsku. Členové SKN Biznesu organizují projekty určené mladým lidem z Polska i Evropy.

Neuvěřitelná angažovanost a nadprůměrná kreativita umožnily vytvářet projekty představující start-upové prostředí, bankovní sektor, svět investic nebo moderní zdravotnický průmysl. Jedním z projektů je evropská soutěž o případové studie, která vybízí studenty středních škol k tomu, aby se začali zajímat o podnikání. Práce na projektech je kombinována s mnoha workshopy a příležitostmi k budování vztahů mezi členy klubu. Díky výše uvedeným skutečnostem je SKN Biznesu jednou z nejznámějších organizací, jejíž členové jsou jako rodina.

Jakub Moś

PL Country Coordinator

Monika Tyszkiewicz

PL Marketing Team Leader

Jan Ignacik

PL CP Team Leader

Adrianna Nowak

PL Logistics Team Leader

Česká republika

Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) je jednou z největších fakult Vysoké školy ekonomické v Praze. Klíčovým charakteristickým rysem FMV je vysoká úroveň internacionalizace ve všech fázích se silným důrazem na jazykové znalosti studentů.

SKOK je studentská nezisková organizace. SKOK byl založen v roce 2014 skupinou přátel studujících magisterský titul na Fakultě mezinárodních vztahů na Vysoké škole ekonomické. Hlavním cílem organizace je propojit nejen členy SKOKu, ale i studenty z jiných fakult s vnějším podnikatelským světem. Pořádáme workshopy zaměřené na rozšiřování soft skills i na všechny druhy debat. SKOK se navíc každoročně podílí na tvorbě Ročenky globální konkurenceschopnosti vydané Světovým ekonomickým fórem od počátku sdružení.

Ema Palenčarová

CZ Country Coordinator

Nicol Laurinová

CZ Marketing Team Leader

Hana Podlesná

CZ CP/PR Team Leader

Kateřina Linhartová

CZ Logistics Team Leader

Lucie Pokorná

CZ Merythorics Team Leader

Maďarsko

Central Europe Association je studentská organizace akreditovaná na Corvinus University v Budapešti a byla založena v roce 2016. Náš profil naznačuje, že naším deklarovaným cílem je posílení středoevropských politických, ekonomických, sociálních a kulturních vztahů a také pohled na aktuální mezinárodní události z regionálního hlediska. Posláním organizace je poskytovat svým členům odborné a konkurenceschopné vzdělávání v oblasti analýzy zahraničních věcí a zahraničněpolitické žurnalistiky a rozšiřovat jejich obzory na jejích akcích, debatách, kurzech a odborných exkurzích.

Eszter Tóth

HU Country Coordinator

Csongor Körömi

HU Deputy to the Country Coordinator

Angelina Nagy

HU Marketing Co-Team Leader

Orsolya Dalma Gál

HU Marketing Co-Team Leader

Krisztián Szerencsés

HU CP/PR Team Leader

Dominika Szepesi

HU Logistics Team Leader

Áron Demeter

HU Merythorics Team Leader

Slovensko

Študentský parlament NHF je nejvyšším zastupitelským orgánem studentů univerzity, jehož cílem je zastupovat zájem všech studentů univerzity, poskytovat neformální vzdělávání a podílet se na vytváření vhodných podmínek pro rozvoj studentského života. Študentský parlament NHF mohou kontaktovat studenti, kteří hledají odpovědi týkající se studia na univerzitě.

Eva Ha Nguyen Duy

SK Country Coordinator

Alexandra Gaherová

SK Deputy to the Country Coordinator

Tomáš Varga

SK Marketing Team Leader

Jozef Barniak

SK CP/PR Team Leader

Dušan Kolimár

SK Logistics Team Leader

Miroslav Hieu Nguyen Duy

SK Merythorics Team Leader

Menu