fbpx

Příklady úloh

Otázka 1
Finanční krize nastává ve chvíli, kdy několik segmentů finančního trhu dočasně není schopno plnit své funkce. V důsledku toho není možné, aby ekonomika fungovala hladce. Po finanční krizi 2007–2009 Alicia Helman a její sestra začaly přemýšlet o tom, dle jakých situací lze poznat, že dojde ke krizi. Pomozte jí rozhodnout, které z následujícíh náznaků může finanční krizi odhalit:
A. Rychlé zvýšení krátkodobých úrokových sazeb na peněžním trhu
B. Rychlý růst devizových cen
C. Omezení operací na devizovém trhu
D. Náhlý pokles cen dluhopisů

Otázka 2
Výroba energie v elektrárně je vysoce neelastická, protože elektřinu nelze skladovat. Na velkoobchodním trhu s elektřinou se může stát, že ceny elektřiny budou záporné, protože poptávka je příliš nízká. Toto není jen teoretický koncept – někdy kupující skutečně mohou dostat jak peníze, tak elektřinu. Která země jako první zavedla záporné ceny energie?
A. Německo
B. Norsko
C. Francie
D. Švýcarsko

Otázka 3
Jachtařská společnost paní Alice vyrábí exportní jachty. Dne 21. června podepsala dohodu se zahraničním subjektem o dodávkách 10 námořních jachet v celkové hodnotě 2 miliony USD s 3 měsíčním odkladem. V den vydání faktury byl směnný kurz USD / PLN 3,84. Společnost se obávala nepříznivých změn směnných kurzů a rozhodla se zajistit své výnosy derivátem. Která z následujících možností umožní společnosti snížit riziko transakce?
A. Americká prodejní opce
B. Evropská prodejní opce
C. Americká kupní opce
D. Evropská kupní opce

Otázka 4
Které tvrzení týkající se rostoucí popularity moderní měnové teorie je pravdivé?
A. Financování vládních výdajů by nemělo být považováno za daňový cíl
B. Saifův zákon nefunguje, pokud jde o nekryté peníze
C. Přebytek rozpočtu je pro ekonomiku nepříznivý a vede k recesi
D. Expanzivní fiskální politika může způsobit pokles místo zvýšení úrokové sazby

Otázka 5
Podle teorie vyvinuté Danielem Kahnemanem a Amosem Tverským:
A. Osoba, která se rozhoduje, zda si koupit lístek na vlak místo letenky po sledování dokumentárního filmu o haváriích letadel pravděpodobně prochází heuristikou dostupnosti.
B. Ukotvení heuristiky je o neústupném prosazování vlastního názoru, i když jste konfrontováni s opačnými důkazy.
C. Pokud mincí hodíte třikrát po sobě a je to panna/hlava, znamená to, že podle teorie střední reverze je pravděpodobnost, toho, že ve čtvrtém hodu hodíte orla/rub nižší než 50%.
D. Tzv. „Henpecked theory“ říká, že muži ve vztahu mají tendenci částečně přizpůsobovat preference partnera/ky v procesu rozhodování.

Otázka 6
Sběratel by chtěl prodat obraz mezinárodně uznávaného umělce formou aukce. Všichni dražitelé se zájmem o koupi obrazu jsou rizikově neutrální a činí nabídky nezávisle na sobě. Každý dražitel má soukromé ocenění předmětu nezávisle vybrané z určitého pravděpodobnostního rozdělení. Všichni mají stejné informace a za účast v aukci se neplatí žádný poplatek. Sběratel se zatím nerozhodl, jaký typ aukce chce k prodeji svého obrazu použít.
A. Pokud se rozhodne pro anglickou aukci, dominantní strategií pro všechny dražitele je (pokud se ukáže, že je to nutné) nabídnout jejich skutečné ocenění obrazu.
B. Z pohledu dražitele, který je schopen nabídnout za obraz nejmenší částku, je holandská aukce méně výhodná než aukce obálkovou metodou
C. V rovnovážném stavu je očekávaný příjem stejný pro anglickou aukci i aukci obálkovou metodou.
D. V rovnovážném stavu je očekávaný příjem stejný pro anglickou aukci i holandskou aukci.

Otázka 7
Uživatelé internetu se v lednu 2021 shromáždili na populární webové stránce a iniciovali tzv. ,,short squeeze“ akcií společnosti se sídlem v Grapevine. Která z tvrzení týkajících se této situace jsou správná?
A. Cena akcií dané společnosti vzrostla v lednu 2021 o více než 600 %.
B. V souvislosti s touto situací koupila daná webová stránka pětivteřinovou reklamu, která byla vysílána během Super Bowlu.
C. V důsledku těchto událostí obchodní platformy po určitou dobu dotovaly obchodování s akciemi dané společnosti.
D. Proti uživateli dané webové stránky byla podána žaloba týkající se manipulace s trhem.

Otázka 8
Paní Penelope vlastní knihkupectví a rozhodla se, že kompletně zmodernizuje přístup své firmy k marketingu a svým zákazníkům. Nedávno se dočetla, že uživatelé internetu při používání vyhledávačů stále častěji využívají hlasové pokyny. Rozhodla se tedy zoptimalizovat své webové stránky tak, aby efektivněji přitahovaly návštěvnost z hlasového vyhledávání. Také na Meessengeru vytvořila chatbota a zavedla reklamy typu click-to-messenger. Poté si najala odborníky, aby nastudovali nákupní návyky jejích zákazníků – měli za úkol sledovat cestu 500 náhodných zákazníků během jejich návštěvy knihkupectví a na základě toho vydat doporučení ohledně rozmístění regálů a pořadí knih v nich. Jaké techniky paní Penelope použila?
A. Mikromarketing
B. Konverzační marketing
C. Astroturfing
D. SEO

Otázka 9
Mnoho zemí začalo zvažovat možnost zavedení dávek pro lidi, kteří žijí v chudobě anebo jejichž profese zanikly z důvodu rostoucí automatizace v jejich odvětví. Tento sociální systém je ve veřejné diskusi často předmětem vyhrocených názorů, neboť jeho financování z velké části zatěžuje státní rozpočet. Ve které z následujících zemí byly tyto dávky pilotně zavedeny?
A. Finsko
B. USA
C. Švýcarsko
D. Keňa

Otázka 10
Dvě továrny na výrobu aut a traktorů byly postaveny na dvou stranách hranice mezi zeměmi. Vzdálenost mezi továrnou A a hranicemi je 50 km, zatímco od továrny B je to k hranicím 150 km. Továrna A vyrábí denně 100 traktorů, za stejnou dobu továrna B vyrábí 200 automobilů. Náklady na přepravu 1 traktoru na vzdálenost 1 km činí 3 EUR, zatímco náklady na přepravu 1 automobilu na vzdálenost 1 km činí 1 EUR. Poplatek na hranicích stojí 60 EUR za 1 vozidlo. Jaké jsou nejnižší náklady na přepravu vozidel z továren do skladu, který je postaven na nejoptimálnějším místě? ( Továrny jsou umístěny v přímce kolmé na hranici a vzhledem k platným zákonům nemůže být vzdálenost mezi skladem a hranicí menší než 5 km).
A. 52 000 EUR
B. 66 000 EUR
C. 50 000 EUR
D. 51 500 EUR

Klíč odpovědí (6. a 8. vydání soutěže)

 1. A, B, C, D
 2. A
 3. A, B
 4. A, C, D
 5. A
 6. A, C, D
 7. A, B, D
 8. B, D
 9. A, B, D
 10. D

Ukázka případové studie

Pan Marek je vášnivý „koloběžkař”. Protože viděl změnu trendů ve veřejné dopravě, založil společnost Squterex, která nabízí pronájem elektrických koloběžek na minuty. Zpočátku byl Squterex jedinou společností nabízející tyto služby v Česku, díky čemuž dosahoval nadprůměrných zisků. Společnost si vybudovala svou pozici nabídkou služeb v Brně a časem se rozšířila i do Prahy. V současné době si lze koloběžky pronajmout:

 • v maximálním okruhu přibližně 4 km od Václavského náměstí v Praze, 
 • v oblasti ohraničené městským okruhem v Brně (okruh přibližně 2,5 km od Moravského náměstí). 

Společnost má nízkou cenu na pronájem koloběžky na minutu (2 Kč/min) a cena za odemčení koloběžky činí 35 Kč. Od počátku působení společnosti se o nabíjení a distribuci koloběžek ve městě staral pan Marek. S růstem společnosti tyto úkoly outsourcoval na externí firmu.

Hlavní úsilí v oblasti marketingu v současné době zaměřuje na propagaci společnosti na internetu – především na placenou reklamní kampaň na sociálních médiích a Google Ads. Sezónně během léta se marketingové oddělení rozhodlo také inzerovat na billboardech v centru města. Vedení společnosti bohužel nebylo spokojeno s výsledky předchozích marketingových snah, což vyústilo ve vytvoření programu zaměřeného na doporučování služby přátelům – za úspěšné pozvání nového uživatele do aplikace dostávají doporučující zákazníci poukazy na jízdy zdarma.

V poslední době společnost Squterex v důsledku rostoucí konkurence ztratila značnou část svého podílu na trhu, a proto se její finanční výsledky zhoršily. Z tohoto důvodu se generální ředitel společnosti Squterex obrátil na vaši poradenskou firmu a požádal vás o vypracování plánu restrukturalizace společnosti, který by jí pomohl znovu získat vedoucí postavení na trhu. Společnost chce dosahovat vysokých a dlouhodobých zisků, proto se uvažuje o úpravě obchodního modelu.

Vzhledem k odchodu současného CMO do důchodu by společnost ráda redefinovala svou marketingovou strategii. Současná strategie zůstala v podstatě nezměněna od počátků společnosti. S příchodem nového vedoucího marketingu je tým otevřený inovacím a ochotný pustit se do nových aktivit. Vedení plánuje využít zvýšené motivace týmu, a proto je vaším úkolem připravit marketingovou strategii, která určí směr rozvoje pro nadcházející roky.

Pan Marek by byl rád, kdyby společnost opět udávala trendy na trhu a otevřela se zákazníkům z jiných měst. Navrhněte, které město v České republice by bylo pro společnost Squterex nejlepším směrem expanze.

Menu