fbpx

Příklady úloh

Otázka 1
Finanční krize nastává ve chvíli, kdy několik segmentů finančního trhu dočasně není schopno plnit své funkce. V důsledku toho není možné, aby ekonomika fungovala hladce. Po finanční krizi 2007–2009 Alicia Helman a její sestra začaly přemýšlet o tom, dle jakých situací lze poznat, že dojde ke krizi. Pomozte jí rozhodnout, které z následujícíh náznaků může finanční krizi odhalit:
A. Rychlé zvýšení krátkodobých úrokových sazeb na peněžním trhu
B. Rychlý růst devizových cen
C. Omezení operací na devizovém trhu
D. Náhlý pokles cen dluhopisů

Otázka 2
Výroba energie v elektrárně je vysoce neelastická, protože elektřinu nelze skladovat. Na velkoobchodním trhu s elektřinou se může stát, že ceny elektřiny budou záporné, protože poptávka je příliš nízká. Toto není jen teoretický koncept – někdy kupující skutečně mohou dostat jak peníze, tak elektřinu. Která země jako první zavedla záporné ceny energie?
A. Německo
B. Norsko
C. Francie
D. Švýcarsko

Otázka 3
Jachtařská společnost paní Alice vyrábí exportní jachty. Dne 21. června podepsala dohodu se zahraničním subjektem o dodávkách 10 námořních jachet v celkové hodnotě 2 miliony USD s 3 měsíčním odkladem. V den vydání faktury byl směnný kurz USD / PLN 3,84. Společnost se obávala nepříznivých změn směnných kurzů a rozhodla se zajistit své výnosy derivátem. Která z následujících možností umožní společnosti snížit riziko transakce?
A. Americká prodejní opce
B. Evropská prodejní opce
C. Americká kupní opce
D. Evropská kupní opce

Otázka 4
Které tvrzení týkající se rostoucí popularity moderní měnové teorie je pravdivé?
A. Financování vládních výdajů by nemělo být považováno za daňový cíl
B. Saifův zákon nefunguje, pokud jde o nekryté peníze
C. Přebytek rozpočtu je pro ekonomiku nepříznivý a vede k recesi
D. Expanzivní fiskální politika může způsobit pokles místo zvýšení úrokové sazby

Otázka 5
Podle teorie vyvinuté Danielem Kahnemanem a Amosem Tverským:
A. Osoba, která se rozhoduje, zda si koupit lístek na vlak místo letenky po sledování dokumentárního filmu o haváriích letadel pravděpodobně prochází heuristikou dostupnosti.
B. Ukotvení heuristiky je o neústupném prosazování vlastního názoru, i když jste konfrontováni s opačnými důkazy.
C. Pokud mincí hodíte třikrát po sobě a je to panna/hlava, znamená to, že podle teorie střední reverze je pravděpodobnost, toho, že ve čtvrtém hodu hodíte orla/rub nižší než 50%.
D. Tzv. „Henpecked theory“ říká, že muži ve vztahu mají tendenci částečně přizpůsobovat preference partnera/ky v procesu rozhodování.

Klíč odpovědí (6.vydání soutěže)

  1. A, B, C, D
  2. A
  3. A, B
  4. A, C, D
  5. A
Menu