fbpx

A High School Business Challenge nemzetközi verseny részvételi szabályzata

a továbbiakban: Szabályzat; elérhető a www.businessismore.eu honlapon

§ 1
Bevezető információk

 1. A High School Business Challenge verseny (a továbbiakban: HSBC vagy Verseny) fő szervezője az Európai Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (Europejska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości), cégjegyzékszám: 0000836387 adószám: 5213894656, székhelye ul. Czerniakowska 24/39, 00-714 Warszawa (Varsó), Lengyelország (a továbbiakban: Szervező).
 2. 2. A fő szervező a Versenyt az egyes országok társszervezőivel (a továbbiakban: társszervezőkkel) együttműködve rendezi meg. Társszervezők:
  1. Varsói Közgazdaságtudományi Egyetem Tudományos Üzleti Diákköre (Studenckie Koło Naukowe Biznesu przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie), Lengyelország
  2. Prágai Közgazdaságtudományi Egyetem (Vysoká škola ekonomická v Praze), Csehország,
  3. Corvinus Egyetem Közép-Európa Társaság diákszervezete, Magyarország
  4. Pozsonyi Közgazdasági Egyetem Nemzetgazdasági Karának Diákparlamentje (Študentský parlament NHF), Szlovákia.
 3. A HSBC finanszírozása a Visegrádi Alap pályázatán nyert eszközökkel, a szervező saját hozzájárulásával, valamint a Verseny partnereitől és szponzoraitól kapott támogatásokkal történik.
 4. A HSBC megrendezése az alábbi célokat szolgálja:
  1. a középiskolai tanulók vállalkozói szellemének és hajlandóságának kialakítása, növelése,
  2. hogy a fiatalok képesek legyenek jobban elemezni azokat a gazdaságban, a vállalati és  magánszférában végbemenő jelenségeket, amelyek kihatással vannak a vállalkozási hajlandóság változásaira,
  3. az analitikus és szintetikus gondolkodás, az üzleti projektek tervezése és megvalósítása, a kreatív problémamegoldás, hatékony kommunikáció, információkeresés és -felhasználás, döntéshozatal, csapatmunka és tárgyalóképesség fejlesztése a fiatalok körében,
  4. az üzleti tevékenység pozitív légkörének hangsúlyozása,
  5. hogy a résztvevők interdiszciplináris tudást szerezzenek a pénzügyek, a marketing, a pszichológia és a HR területéről, továbbá hogy a jövőben képesek legyenek elemezni és értelmezni a hatékony vállalatirányítás és vagyonkezelés alapjául szolgáló adatokat,
  6. hogy a résztvevők gyakorolják a nyilvános szereplést,
  7. a középiskolai tanulók ösztönzése arra, hogy közgazdasági egyetemeken, főiskolákon tanuljanak tovább.

§ 2
A szervező jogai és kötelességei

 1. A Szervező feladatai közé tartozik különösen:
  1. a HSBC megrendezése a jelen szabályzat rendelkezései alapján,
  2. a Verseny lefolytatásához szükséges logisztikai és anyagi eszközök biztosítása,
  3. megfelelő kommunikáció biztosítása a Verseny résztvevőivel és az iskolai  környezettel,
  4. a HSBC-t népszerűsítő promóciós tevékenység,
  5. a Verseny menetének, szabályszerűségének ellenőrzése,
  6. Területi és Országos Bizottságok, valamint Központi Bizottság létrehozása, működésük ellenőrzése
 2. A Szervezőnek jogában áll diszkvalifikálni a jelen Szabályzat rendelkezéseit megszegő csapatot.
 3. Különleges esetekben a Szervező engedélyezheti, hogy több csapat kerülhessen be a következő fordulóba, mint amennyit a Szabályzat meghatároz.

§ 3
A résztvevők jogai és kötelességei

 1. A HSBC résztvevői (a továbbiakban: „Résztevők”) érettségi vizsgát adó lengyelországi, csehországi, magyarországi és szlovákiai középiskolák tanulói.
 2. A HSBC-ben történő részvétel önkéntes alapon történik és térítésmentes.
 3. A HSBC csapatverseny. Egy csapat legalább 3, de legfeljebb 5 főből állhat. A csapat nevében a csapatvezető jelentkezik a Versenyre, amihez ki kell töltenie a www.businessismore.eu honlapon található regisztrációs űrlapot, és meg kell adnia a csapat szakmai mentorának családi és utónevét.
 4. Szakmai mentor bármilyen nagykorú személy lehet, aki ebbe beleegyezését adta. A Szervező azt ajánlja, hogy a szakmai mentor olyan személy legyen, aki szakmai szempontból támogatni tudja a csapatot a versenyre való felkészülésben.
 5. A résztvevőknek jogában áll egyénileg jelentkezni. Ebben az esetben beleegyezésüket adják, hogy a Szervező csapatokba tömörítse őket.
 6. Az egyéni résztvevők jelentkezése a csapatok jelentkezésének a jelen § 8. bekezdésében meghatározott határideje előtt 7 nappal ér véget.
 7. Azok a résztvevők, akiket a szervező tömörített csapatba, egymás közül választják ki a csapatvezetőt, akinek a nevét legkésőbb a csapatok jelentkezésének a jelen § 8. bekezdésében meghatározott határidejének napján bejelentik a szervezőnek.
 8. A csapatregisztáció 2020. november 23. –2021. január 22. között zajlik.
 9. Az egyénileg regisztrált résztvevőkből álló csapat vezetője felelős a csapatfelügyelő adatainak elküldéséért.
 10. Az egyénileg regisztrált résztvevőkből álló csapat tagjainak meg kell egyezniük abban a személyben, aki a csapat érdemi felügyelőjévé válik.
 11. A (10) bekezdésben említett döntés meghozatalakor konszenzus hiányában a döntő szavazat a csoport vezetőjére tartozik.
 12. A csapat ahhoz a területhez tartozik, ahol a csapatvezető iskolája található.
 13. A résztvevő köteles:
  1. megismerkedni a HSBC szabályzatával és betartani azt,
  2. betartani az egyes fordulókat ellenőrző bizottságok minden utasítását,
  3. a versenyben való részvételhez szükséges pontos személyes adatait megadni, valamint olyan okmánnyal rendelkezni ill. azt felmutatni, amellyel igazolja adatait,
  4. tájékoztatni a Szervezőt minden olyan szabálytalanságról, amelyet a Verseny folyamán észlelt.
 14. A résztvevőnek jogában áll a Szabályzat 10. §-ában meghatározott módon fellebbezni a Szervező döntése ellen.

§ 4
A verseny menete

 1. A HSBC négy fordulóból áll, ezek:
  1. első forduló – iskolai selejtező,
  2. második forduló – területi selejtező,
  3. harmadik forduló – országos selejtező,
  4. negyedik forduló – nemzetközi döntő.
 2. A verseny nehézségi foka a soron következő fordulókon egyre emelkedik.
 3. Az összes forduló alapját képező teszteket és feladatokat a Szervező által életre hívott Feladatíró Csoport dolgozza ki.
 4. Az egyes fordulók eredményei a HSBC honlapján (www.businessismore.eu) kerülnek kihirdetésre.

§ 5
Iskolai selejtező

 1. Az iskolai selejtező minden iskolában 2021. január 24-én, azonos időpontban kezdődik, amikor a versenyre jelentkezett csapatok megkapják a feladatlapokat.
 2. Az iskolai selejtező során a versenyre jelentkezett csapatok feladatlapot oldanak meg, amely  25, azaz huszonöt feleletválasztós kérdésből áll, formája: üzleti-vállalatirányítási esettanulmány.
 3. A csapatoknak a feladatlap közzétételének napjától 14, azaz tizennégy napja van arra, hogy visszaküldjék a megoldást a Szervező által rendelkezésükre bocsátott űrlapon keresztül.
 4. Miután a Szervező ellenőrzi a megküldött feladatmegoldásokat, kihirdeti az adott terület iskolai selejtezőinek eredményeit.
 5. A területi selejtezőkbe minden területről a legmagasabb pontszámot elért 5, azaz öt csapat kerül be.
 6. Amennyiben az iskolai selejtezőn a Résztvevők azonos pontszámot érnek el, a területi selejtezőbe az a csapat kerül be, amelyik a magasabb pontszámú feladatokra kapott több pontot.
 7. Amennyiben a csapatok az egyes pontozási csoportokban is azonos pontszámot értek el, a beküldés időpontja lesz a döntő. Az a csapat kerül be a következő fordulóba, amelyik előbb küldte be a megoldást.

§ 6
Területi selejtező

 1. A területi selejtezőkre 2021. március 20-án kerül sor az alábbi városokban:
  1. Lengyelországban: Gdańsk, Krakkó, Poznań, Varsó, Wrocław;
  2. Csehországban: Prága, Brno, Ostrava;
  3. Magyarországon: Budapest, Győr, Debrecen;
  4. Szlovákiában: Pozsony, Kassa.
 2. Lengyelországban az egyes területi selejtezőkhöz az alábbi vajdaságok tartoznak:
  1. Gdańsk: Nyugat-pomerániai vajdaság, Pomerániai vajdaság, Varmia-mazúriai vajdaság;
  2. Krakkó: Kis-lengyelországi vajdaság, Kárpátaljai vajdaság, Szentkereszt vajdaság, Lublini vajdaság;
  3. Poznań: Lubusi vajdaság, Nagy-lengyelországi vajdaság, Kujávia-pomerániai vajdaság;
  4. Varsó: Podlasiei vajdaság, Mazóviai vajdaság, Łódźi vajdaság;
  5. Wrocław: Alsó-sziléziai vajdaság, Opolei vajdaság, Sziléziai vajdaság.
 3. Csehországban az egyes területi selejtezőkhöz az alábbi kerületek tartoznak:
  1. Prága: Prága főváros, Közép-csehországi kerület, Libereci kerület, Karlovy Vary-i kerület, Dél-csehországi kerület, Plzeni kerület, Ústi nad Labem-i kerület, Hradec Kralové-i kerület;
  2. Brno: Vysocinai kerület, Dél-morvaországi kerület, Pardubicei kerület;
  3. Ostrava: Olomouci kerület, Zlíni kerület, Morva-sziléziai kerület.
 4. Magyarországon az egyes területi selejtezőkhöz az alábbi megyék tartoznak:
  1. Budapest: Pest megye, Bács-Kiskun megye, Fejér megye, Somogy megye, Tolna megye, Baranya megye, Nógrád megye, Csongrád-Csanád megye;
  2. Győr: Győr-Moson-Sopron megye, Komárom-Esztergom megye, Vas megye, Veszprém megye, Zala megye;
  3. Debrecen: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Heves megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Békés megye.
 5. Szlovákiában az egyes területi selejtezőkhöz az alábbi kerületek tartoznak:
  1. Pozsony: Pozsonyi kerület, Nagyszombati kerület, Trencséni kerület, Nyitrai kerület, Zsolnai kerület;
  2. Kassa: Besztercebányai kerület, Eperjesi kerület, Kassai kerület.
 6. A területi selejtezők minden területen azonos időben kerülnek megrendezésbe. Egy fordulóból állnak, amelynek lényege, hogy a csapatok az üzleti menedzsment témaköréhez kapcsolódó témában mulitmédiás prezentációkat mutatnak be. A prezentáció beküldésére  két hét áll rendelkezésre, attól a naptól számítva, amikor a Szervező a résztvevők rendelkezésére bocsátotta a feladatot.
 7. A területi selejtezőket a Szervező által az adott területen létrehozott, legalább háromtagú Területi Bizottság szervezi meg.
 8. A Területi Bizottságnak jogában áll diszkvalifikálni azt a csapatot, amely megszegi a Szabályzatban ismertetett formális követelményeket.
 9. A multimediális prezentáció időtartama legfeljebb 15 perc.
 10. A Területi Bizottság tagjai egyenként legfeljebb 50 pontot adhatnak a csapat közös prezentációjára. A csapat végeredménye a Területi Bizottság tagjai által adott értékek átlaga.
 11. Amennyiben a prezentáció során a csapatok azonos pontszámot érnek el, a továbbjutásról a Területi Bizottság dönt.
 12. A központi fordulóba minden országból 5, azaz öt csapat kerül be, minden területről legalább 1, azaz egy.
 13. A területi selejtező menetének részletes szabályait a Területi Bizottságok útmutatása szabályozza, amelyet a HSBC résztvevői a selejtező előtt 7 nappal kapnak meg.
 14. A HBSC területi selejtezőjét a Területi Bizottságok dokumentálják. A dokumentáció minden egyes országban a következőkből áll:
  1. a területi selejtező menetének jegyzőkönyve,
  2. a bizottságok értékelő lapjai,
  3. a csapatok multimédiás prezentációi.
 15. A Területi Bizottságok átadják a Szervezőnek a területi vetélkedők jegyzőkönyveit, és melléklet formájában csatolják hozzájuk a bizottságok egyes tagjainak értékelő lapjait, valamint a bemutatott multimédiás prezentációkat.
 16. A területi előkészületek során a kiskorú résztvevőinek iránt a csoport felügyelője felel vagy egy másik nagykörű személy akit  a törvényes képviselő kinevezett.

§ 7
Országos selejtező

 1. Az országos selejtezőt a társszervezők rendezik a Szervezővel együttműködésben.
 2. Az országos selejtezőre 2021. április 17-18.
 3. Az országos selejtező résztvevői felügyelet mellett megvalósuló önálló munkát végeznek. A Szervező diszkvalifikálhatja azt a csapatot, amellyel kapcsolatban megállapítja, hogy válaszai nem önállóan születtek, vagy nem teljesíti a Szabályzatban ill. a feladatlaphoz csatolt útmutatóban foglalt előírásokat.
 4. A HBSC országos selejtezőjét az Országos Bizottságok dokumentálják. A dokumentáció minden egyes országban a következőkből áll:
  1. a országos selejtező menetének jegyzőkönyve,
  2. a bizottságok értékelő lapjai,
  3. a csapatok feladatmegoldásai.
 5. A feladatok késedelmi benyújtásának esetén minden egyes határidőn túli percért az országos forduló zsűrijének jogában áll egy büntetési pontot felszámítani, amelyet levonnak az adott csapat adott esettanulmányának összpontszámából. Ha a megszerzett büntetési pontok száma meghaladja az adott feladat maximálisan megszerezhető pontjainak számát, akkor a csapat automatikusan 0 pontot kap az adott feladatért.
 6. A országos selejtező első része egy rövid üzleti-vállalkozási esettanulmány megoldásából áll, amelynek témája különösen a vállalatirányítás, marketing, adatelemzés és értelmezés, valamint vállalati pénzügyek. Kizárólag az a megoldás értékelhető, amelyet a csapat adott le és a közös munka eredményeként jött létre. A feladatot három óra, azaz 180 perc alatt kell megoldani.
 7. A országos selejtezők menetének részletes szabályait az Országos Bizottság útmutatása szabályozza, amelyet a HSBC résztvevői a selejtező előtt 7 nappal kapnak meg.
 8. Az országos selejtező első részében a csapat legalább 0, de legfeljebb 25 pontot kaphat.
 9. Az országos selejtező második részében a csapatok esettanulmányt oldanak meg, készítenek egy a megoldást bemutató jelentést, majd nyilvánosan bemutatják és megvédik azt. A védés során a csapat választ ad az Országos Bizottság által feltett kérdésekre, amelyek a csapatok feladatmegoldásaira és a prezentáció témájával kapcsolatos kérdéskörökre vonatkoznak.
 10. A feladat megoldására összesen öt óra (300 perc) áll rendelkezésre.
 11. A prezentációhoz 15 perc áll rendelkezésre.
 12. Az országos selejtező második fordulójában a csapat legalább 0, de legfeljebb 50 pontot kaphat.
 13. A csapat helyezéséről az országos selejtező mindkét részében elért, összesített pontszám dönt.
 14. Az eredményhirdetésre a forduló befejező napján kerül sor. A HSBC döntőseinek névsora és iskolájuk neve a HSBC honlapján kerül kihirdetésre.
 15. Az országos előkészületek során a kiskorú résztvevőinek iránt a csoport felügyelője felel vagy egy másik nagykörű személy akit  a törvényes képviselő kinevezett.
 16. Az országos fordulóban történő részvételhez az adott csapat legalább 3 tagjának jelen kell lennie. Azokat a személyeket, akik nem jelennek meg az országos fordulóban, a szervező döntése szerint el lehet távolítani az adott csapatból. A legalább 3 fős követelmény elmulasztása a csapat diszkvalifikálásának alapját képezi. Különleges és indokolt esetekben lehetséges a csapattag távolléte, feltéve, hogy erről a tényről a szervezőket előzetesen értesítik a csapattagok.

§ 8
Nemzetközi döntő

  1. A nemzetközi döntő 2021. július 6–9. között Varsóban kerül megrendezésre.
  2. A nemzetközi döntő lefolytatásával kapcsolatos részletes információkat a Szervező legkésőbb a döntő megkezdése előtt 14, azaz tizennégy nappal eljuttatja a résztvevőknek.
  3. A nemzetközi döntő lefolytatásáért a Szervező által életre hívott Központi Bizottság felel.
  4. A Szervező a megadott keretek között és anyagi lehetőségeinek függvényében vállalja a díjazottak varsói nemzetközi döntőn történő részvételéhez szükséges utazás és szállás költségeinek megtérítését a szükséges dokumentáció bemutatása után, amely igazolja az indokolt és a Szervező által elfogadott költségeket.
  5. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy megváltoztassa a nemzetközi döntő időpontját.
  6. A nemzetközi döntő nagykorúságot el nem ért résztvevőiért a csapat szakmai mentora vagy a törvényes képviselő által kijelölt más nagykorú személy felelős.

§ 9
Részletes szabályok

 1. A Szervező mindent megtesz annak érdekében, hogy a HSBC könnyen elérhető helyen kerüljön megrendezésre, hogy a fogyatékkal élő résztvevők is a többi résztvevőhöz hasonló feltételekkel indulhassanak a Versenyen.
 2. A Szervező nem garantálja, hogy az a résztvevő, aki váratlan betegség vagy más számottevő vis maior miatt nem jutott el a versenyre, más időpontban vehessen részt a Versenyen.
 3. A területi, országos és központi fordulókon csak azok a személyek vehetnek részt, akiknél érvényes személyazonosságot igazoló okmány (diákigazolvány, személyi igazolvány, útlevél vagy más személyazonosításra alkalmas fényképes igazolvány) van.
 4. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a területi és az országos fordulót a távoktatáshoz hasonlóan, az elektronikus kommunikáció eszközeinek felhasználásával rendezze meg.
 5. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy rendkívüli vagy előre nem látott körülmények esetén megváltoztassa a verseny egyes fordulóinak időpontját.
 6. A verseny menetének módosulására vonatkozó részletes tájékoztatást a Résztvevő kellő időben (előre) meg fog kapni.

§ 10
Fellebbezés

 1. A Területi Bizottság és az Országos Bizottság döntése ellen az adott forduló eredményének kihirdetése utáni 3, azaz három napon belül lehet fellebbezni a Szervezőnél (a határidő esetében az e-mail küldési időpontja a döntő).
 2. A fellebbezést a csapatvezető írja meg az egész csapat nevében. A megírt fellebbezést e-mailben kell elküldeni az info@businessismore.eu címre.
 3. A Szervező a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a fellebbezés beérkezésének dátumától számított 7, azaz hét munkanapon belül elbírálja a fellebbezést. A választ e-mailben küldi meg.
 4. A Központi Bizottság döntése megfellebbezhetetlen.

§ 11
Díjak és jogosultságok

 1. A HSBC résztvevőinek helyezéseit a következő kifejezésekkel határozzuk meg:
  1. Győztesek – a nemzetközi döntő győztes csapata,
  2. Díjazottak – az országos fordulók győztes csapatai,
  3. Döntősök – az országos fordulókban részt vevő többi csapat
 2. A nemzetközi döntő győztes csapata 2400 euro összegű díjat kap.
 3. Az országos forduló győztes csapata 500 euro összegű díjat kap.
 4. Az országos forduló második helyén végzett döntősök 250 euro összegű díjat kapnak.
 5. Az országos forduló harmadik helyén végzett döntősök 150 euro összegű díjat kapnak.
 6. A díjak összegéből levonásra kerülnek azok az adók, amelyek a Szervezőt terhelik.
 7. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a többi Díjazottnak vagy Döntősnek tárgy- vagy pénzjutalmat ad, amennyiben erre megfelelő eszközökkel rendelkezik, továbbá arra, hogy a díjaknak a Szabályzatban meghatározott összegét növelje.
 8. A nyereményeket legkésőbb 2021. augusztus 31-ig utalják át a csoportvezető által megadott bankszámlaszámra. A megadott számlaszám nem regisztrálható az Európai Unión kívüli székhellyel rendelkező bankban.

§ 12
Adatkezelés

 1. Minden résztvevő, aki a HSBC-re jelentkezik, megerősíti, hogy megismerte a jelen Szabályzat tartalmát és köteles azt betartani.
 2. A HSBC-ben való részvétel megkezdésének feltétele, hogy (nagykorú tanuló esetén) a tanuló, nagykorúságot el nem ért tanuló esetén pedig a szülő vagy gondviselő hozzájáruljon ahhoz, hogy a Szervező és a HBSC partnerei kezeljék a tanuló személyes adatait. A résztvevő egyúttal tudomásul veszi, hogy:
  1. a HSBC keretei között feldolgozott adatainak kezelője az Európai Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (Europejska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości), cégjegyzékszám: 0000836387 adószám: 5213894656, székhelye ul. Czerniakowska 24/39, 00-714 Warszawa (Varsó).
  2. személyes adatait kizárólag a következő célokból fogják kezelni: a HBSC lefolytatása és dokumentációja, a HSBC egyes fordulóinak eredményhirdetése (így a médiában, az interneten, a HSBC holnapján), valamint a kötelező beszámolók készítése, a résztvevő hozzájárulása alapján,
  3. adatai hozzáférhetővé tehetők olyan jogi személyek számára, amelyek együttműködnek az Európai Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal a HSBC során, továbbá olyan jogi személyek számára is, melyek az Európai Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal kötött megállapodások értelmében feldolgozzák az Európai Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által kezelt adatokat,
  4. személyes adatait a 2. bekezdés c) pontjában felsorolt jogi személyek és a HSBC partnerei mind a HSBC verseny lefolytatása és dokumentációja, a HSBC egyes fordulóinak eredményhirdetése (így a médiában, az interneten, a HSBC holnapján), valamint a kötelező beszámolók készítése céljából, mind pedig az Európai Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal együttműködő jogi személyek promóciós és marketing céljaiból feldolgozhatják,
  5. önkéntes alapon adja meg adatait, ám az adatok megadásának megtagadása egyet jelent azzal, hogy nem vehet részt a HSBC-ben,
  6. jogában áll adataihoz hozzáférni és azokat helyesbíteni,
  7. tiltakozhat a további adatkezelés ellen, ha pedig hozzájárult az adatkezeléshez, visszavonhatja hozzájárulását. A visszavonáshoz való jog nem befolyásolja azt az adatkezelést, amely a hozzájárulás visszavonásának pillanatáig következett be,
  8. jogában áll a lengyelországi adatvédelmi hivatalhoz panaszt benyújtani (jogorvoslathoz való jog),
  9. ha a résztvevő indul a HSBC-n, azzal automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy képmását  térítésmentesen felhasználják a verseny információs vagy promóciós anyagaiban, és ebből a célból a médiában, így a honlapon is közzétegyék (a HBSC-ről beszámoló fényképeken ill. videókon).

§ 13
Záró rendelkezések

 1. A Versennyel kapcsolatos minden vitás kérdésben és kártérítési ügyben, amelyek békés úton nem rendezhetők, a Szervező székhelye szerinti bíróság illetékes.
 2. A Szabályzat módosítható olyan módon, hogy a Szervező a honlapján új tartalmat hirdeti ki, amennyiben a módosítás nem sérti a Résztvevők már megszerzett jogait, és nem befolyásolja a Résztevők esélyegyenlőségét.
 3. A Szabályzatban nem meghatározott kérdésekben a Szervező székhelyállamában általánosan érvényes jogszabályok az irányadóak.
 4. A Szabályzat a Verseny megkezdésének napján lép életbe.
 5. A jelen szabályzatban foglaltak értelmezésének kérdésében az angol nyelvű változat az irányadó.
Menü