fbpx

A 2022-es nemzetközi High School Business Challenge szabályzata

amely megtalálható a www.businessismore.eu weboldalon

I. fejezet
Általános rendelkezések

§ 1
Definíciók

 1. A szabályzatban használt kifejezések jelentése a következő:
  1. Szabályzat – a nemzetközi High School Business Challenge verseny szabályzata;
  2. HSBC vagy Verseny – a nemzetközi High School Business Challenge verseny;
  3. Szervező – a European Foundation for Enterprise Development (Európai Vállalkozásfejlesztési Alapítvány), KRS: 0000836387 NIP: 5213894656, székhely: 24/39 Czerniakowska Street, 00-714, Varsó, Lengyelország;
  4. Társszervezők:
   a. A lengyelországi Varsói Közgazdasági Egyetemen (SGH) működő Student Business Club;
   b. A csehországi Prágai Közgazdasági Egyetem (VŠE);
   c. A magyarországi Közép-Európa Társaság (CEA);
   d. A szlovákiai Študentský parlament NHF, o.z.;
  5. Résztvevők – a HSBC-n részt vevő magánszemélyek;
  6. Egyéni résztvevő – a HSBC-nél önállóan regisztrált személy;
  7. Tanárok versenye – a HSBC részeként szervezett, a jelen szabályzat III. fejezetében leírt, tanároknak szóló verseny;
  8. Nagykövetek – a HSBC részeként szervezett nagyköveti versenyen részt vevő magánszemélyek;
  9. Nagyköveti verseny – a jelen Szabályzat IV. fejezetében leírt HSBC nagyköveti verseny;
  10. Versenyek – az 1.1. § 2., 8. és 10. pontjában említett versenyek gyűjtőfogalma;
  11. Csapat – 3-5 főből álló csoport, amely együtt vesz részt a HSBC-ben;
  12. Vezető – az a személy, akit a Csapatában jelen lévő többi résztvevő kijelölt a Csapat képviseletére a szabályzatban biztosított jogkörök gyakorlása során;
  13. Győztesek – a nemzetközi szakasz győztes csapata;
  14. Döntősök – a nemzetközi szakaszon részt vevő többi csapat.

§ 2
Előzetes információk

 1. A HSBC, a Tanárok versenye és a Nagyköveti verseny főszervezője a European Foundation for Enterprise Development (Európai Vállalkozásfejlesztési Alapítvány), KRS: 0000836387 NIP: 5213894656, székhely: 24/39 Czerniakowska Street, 00-714, Varsó, Lengyelország.
 2. A főszervező a verseny szervezése során együttműködik a nemzeti társszervezőkkel, melyek:
  1. Lengyelországban a Varsói Közgazdasági Egyetemen (SGH) működő Student Business Club,
  2. Csehországban a Prágai Közgazdasági Egyetem (VŠE),
  3. Magyarországon a Közép-Európa Társaság (CEA);,
  4. Szlovákiában a Študentský parlament NHF, o.z..
 3. A HSBC a Nemzetközi Visegrádi Alap támogatásából, a szervező saját forrásaiból, valamint a verseny partnereinek és szponzorainak támogatásából valósul meg.
 4. A HSBC megszervezése a következő célokat szolgálja:
  1. a vállalkozói attitűdök és magatartásformák kialakítása a középiskolás diákok körében
  2. a fiatalok azon képességének fejlesztése, amelyekkel elemezni tudják a gazdaságban, a vállalkozásokban és a magánélet területén előforduló, a vállalkozói magatartásra hatást gyakorló jelenségeket,
  3. az analitikus és szintetizáló gondolkodásmód, a projekttervezés és a megvalósítás, a kreatív problémamegoldás, a hatékony kommunikáció, az információkeresés és azok felhasználása, valamint ezek alapján a döntéshozatal, a csapatban való együttműködés és a tárgyalás képességeinek fejlesztése a fiatalokban
  4. pozitív légkör megteremtése az üzleti tevékenységek körül,
  5. interdiszciplináris ismeretek elsajátítása a pénzügyek, a marketing, a pszichológia, a humánerőforrás-menedzsment területén, valamint az adatelemzés és azok értelmezésének képessége, ami a jövőben a hatékony üzleti és vagyongazdálkodás alapját képezi,
  6. gyakorlati lehetőség a résztvevők számára a nyilvános beszéd terén,
  7. a középiskolások ösztönzése a gazdasági egyetemeken való tanulásra.
 5. A Tanári és Nagyköveti versenyek szervezésének célja a résztvevők számának növelése és a HSBC-vel kapcsolatos információk minél jobb terjeszthetősége.

§ 3
A szervező jogai és kötelezettségei

 1. A szervező kötelezettségei közé tartozik elsősorban: 
  1. a HSBC szervezése a jelen Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően,
  2. a verseny lebonyolításához szükséges logisztikai és pénzügyi források biztosítása,
  3. a megfelelő kommunikáció biztosítása a Verseny résztvevőivel, az iskolai közösséggel, a tanárokkal és a HSBC nagyköveteivel
  4. a HSBC népszerűsítésére irányuló promóciós tevékenységek végzése,
  5. a verseny zökkenőmentes lebonyolításának felügyelete,
  6. a Regionális, Nemzeti és Központi Bizottságok kinevezése és működésük ellenőrzése.
 2. A Szervezőnek jogában áll kizárni azt a csapatot, amely megsérti a jelen Szabályzat rendelkezéseit.
  2a. A 3.2. § abban az esetben is alkalmazandó, ha egy nagykövet vagy egy tanár megsérti a jelen Szabályzat rendelkezéseit.
 3. Különleges esetekben a Szervezőnek joga van arról dönteni, hogy a Szabályzatban meghatározottnál nagyobb számú csapat jusson tovább a verseny következő szakaszába.

II. fejezet
A nemzetközi High School Business Challenge versenyen való részvétel szabályai

§4
A résztvevők jogai és kötelezettségei

 1. A HSBC részvevői lehetnek olyan lengyelországi, csehországi, magyarországi, és szlovákiai középiskolák tanulói, ahol a tanterv érettségi vizsgával zárul. 
 2. A HSBC-n való részvétel önkéntes és ingyenes.
 3. A HSBC csapatalapú. Egy csapatot annak vezetője nevez a versenyre a www.businessismore.eu weboldalon található regisztrációs űrlap használatával. 
 4. A jelentkezést az adott csapat minden tagjának meg kell erősítenie az űrlap kitöltését követően a Szervező által küldött ellenőrző linkre kattintva, az alábbi határidők szerint:
  1. 72 órán belül, ha a jelentkezés 2022.02.07.-2022.03.17. között történt;
  2. 48 órán belül, ha a jelentkezés 2022.03.18-án történt;
  3. 24 órán belül, ha a jelentkezés 2022.03.19-én történt
 5. A résztvevők egyénileg is regisztrálhatnak, vállalva azt, hogy a Szervező csapatokba sorolja őket. 
 6. Az egyéni résztvevők regisztrációja a 10. bekezdésben meghatározott csapatregisztrációs határidő vége előtt 7 nappal befejeződik. 
 7. A Szervező az egyéni résztvevőket a körzeti felosztás alapján csapatokba sorolja legkésőbb az egyéni résztvevők regisztrációjának végét követő 48 órán belül. 
 8. A Szervező által csapatokba sorolt résztvevők maguk közül vezetőt, illetve csapatnevet választanak, és minderről értesítik a Szervezőt legkésőbb a 10. bekezdésben meghatározott csapatregisztrációs határidő utolsó napján. 
 9. Egyéni részvevőkből létrejött csapatokra is vonatkozik a 4. §. 4. bekezdése. 
 10. Csapatregisztráció lehetséges 2022.02.07-től 2022.03.19-ig. 
 11. A csapat a csoportvezető által látogatott iskola földrajzi fekvése szerinti körzetbe kerül beosztásra. 
 12. A résztvevő köteles:
  1. elolvasni és betartani a HSBC szabályait
  2. betartani a verseny egyes szakaszainak lefolyását felügyelő bizottság valamennyi utasítását,
  3. megadni a versenyen való részvételhez szükséges pontos személyes adatokat, valamint olyan dokumentumot magánál tartani és bemutatni, amely lehetővé teszi a Szervező számára ezen adatok megerősítését,
  4. tájékoztatni a Szervezőt a Verseny során észlelt bármilyen szabálytalanságról.

§5
A verseny felépítése

 1. A HSBC egy négy fordulóból álló verseny, melyek a következők:

  1. első forduló,
  2. regionális forduló,
  3. országos forduló,
  4. nemzetközi forduló.

  1a. Az első, a regionális, és az országos forduló távolról, elektronikus kommunikációs eszközök használatával a résztvevők tanulmányi helye szerinti nemzeti nyelveken kerül megtartásra. 

  1b.  A nemzetközi forduló helyszíni formában Varsóban kerül megrendezésre angolul.

 2. A verseny nehézségi szintje fordulónként növekszik.
 3. A fordulók lebonyolításának alapjául szolgáló teszteket és feladatokat minden szinten a Szervező által kijelölt Feladatszerzők készítik el.
 4. Az egyes fordulók eredményei a HSBC honlapján kerülnek közzétételre: www.businessismore.eu.

§ 6
A verseny régiói

 1. Lengyelország egyes tartományai a következő lengyel régiókhoz tartoznak: 
  1. Gdańsk: Zachodnio-Pomorskie, Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie;
  2. Kraków: Małopolskie, Podkarpackie, Świętokrzyskie, Lubelskie;
  3. Poznań: Lubuskie, Wielkopolskie, Kujawsko-Pomorskie;
  4. Warsaw: Podlaskie, Mazowieckie, Łódzkie;
  5. Wrocław: Dolnośląskie, Opolskie, Śląskie.
 2. A Cseh Köztársaság egyes körzetei a következő cseh régiókhoz tartoznak:
  1. Prague: Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Liberecký kraj, Karlovarský kraj, Jihočeský kraj, Plzensky kraj, Ustecky kraj, Kralovohradecky kraj;
  2. Brno: Vysočina, Jihomoravský kraj, Pardubický kraj;
  3. Ostrava: Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezsky kraj.
 3. Magyarország megyéi, illetve Budapest kerületei a következő magyar régiókhoz tartoznak:
   1. Régió I.: Pest, Budapest: District I., II., III., XI., XII., XXII ;
   2. Régió II.: Budapest: District IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XIII., XIV., XV., XVI., XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXIII., Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok, Csongrád-Csanád;
   3. Régió III.: Baranya, Békés, Borsod-Abaúj Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas, Veszprém, Zala.
 4. Szlovákia egyes körzetei a következő szlovák régiókhoz tartoznak:
  1. Bratislava: Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Žilinský;
  2. Košice: Banskobystrický, Prešovský, Košický.

§7
Első forduló

 1. Az első forduló 2022.03.21-én kezdődik minden országban ugyanakkor a feladatlapnak a regisztrált csapatok számára történő hozzáférhetővé tételével.
 2. Az első forduló egy 20 (húsz) feleletválasztós zárt feladatból álló feladatlap megoldásából áll, amely feladatlap nemzetközi jogi, üzleti menedzsment, marketing ismeretek, és közgazdaságtan témakörökből épül fel. 
 3. A csapatoknak a feladatlap hozzáférhetővé tételétől számítva 7 (hét) nap áll rendelkezésükre arra, hogy a megoldott feladatokat a Szervező által hozzáférhetővé tett nyomtatványon visszaküldjék.
 4. A Szervező a benyújtott megoldások ellenőrzését követően kihirdeti az első forduló eredményét adott régióra vonatkozóan. 
 5. A regionális fordulóba minden régióból az 5 (öt) legjobb pontszámot elérő csapat jut tovább. 
 6. Az első fordulóban a Résztvevők pontegyenlősége esetén a regionális fordulóba való továbbjutást a magasabb pontszámot érő feladatcsoportból szerzett több pontszám határozza meg. 
 7. Amennyiben minden feladatcsoportban pontegyenlőség alakul ki, a regionális fordulóba való továbbjutást a megoldott feladatok megküldésének ideje határozza meg. Amelyik csapat hamarabb küldi el a megoldott feladatokat, az jut tovább. 
 8. A Szervező legalább három tagból áló Első Szintű Bizottságot jelöl ki, amelynek feladata az első forduló integritásának figyelemmel kísérése, valamint a fordulót érintő problémákból eredő fellebbezések és kérdések megoldása.

§ 8
Területi döntő

 1. A területi döntő időpontja 2022. 04. 10.
 2. A területi döntőn, ami minden körzetben egyszerre kerül megrendezésre, a csapatoknak multimédiás prezentációt kell bemutatniuk egy üzleti menedzsmenthez kapcsolódó témában. A Résztvevők emailben kapják meg a feladatot, amit az email kiküldésétől számított 24, azaz huszonnégy órában kell visszaküldeniük.
 3. A területi fordulót a legalább három tagból álló Területi Bizottságok bonyolítják le, amelyeket a Szervező nevez ki minden egyes adott körzetben.
 4. A Területi Bizottságnak jogában áll kizárni egy csapatot a versenyből, amennyiben az megsértette a 11. paragrafusban foglalt feltételeket, és a 11. paragrafus 5. pontja alapján értesíti erről a Szervezőt.
 5. A multimédiás prezentációk tervezett hossza maximum 15 perc.
  5a.  A Szervezőnek jogában áll a prezentációk tervezett hosszát minden csapat számára rövidíteni vagy meghosszabbítani, amennyiben a verseny gördülékenysége érdekében objektív okok ezt indokolják.
 6. A prezentációkra a csapatok maximum 50 pontot kaphatnak a Területi Bizottság egyes tagjaitól. A csapatok végső pontszáma az egyes bizottsági tagoktól kapott pontszámok átlaga.
  6a.  A Szervező fenntartja a jogot, hogy a csapatok által elérhető maximum pontszámot megváltoztassa abban a különleges esetben, ha a versenyfeladat sajátosságai ezt indokolják.
 7. Ha pontegyenlőség alakulna ki a csapatok között a területi döntőben, a Területi Bizottság dönt az országos döntőbe való továbbjutásról.
 8. Mindegyik kijelölt körzetből legalább 1, azaz egy csapat, összesen pedig 5, azaz öt csapat jut az országos döntőbe.
 9. A területi döntő részletes menete a Területi Bizottságok instrukciói alapján folyik. Ez a területi döntő megrendezése előtt 5 nappal a Résztvevők számára is elérhetővé válik.
 10. A HSBC területi fordulókról a Területi Bizottságok készítenek jegyzőkönyvet. A jegyzőkönyv minden esetben áll:
  1. a versenyre és a prezentációkra fordított időkből az adott körzetben,
  2. a bizottsági értékelőlapokból,
  3. a csapatok multimédiás prezentációiból.
 11. A Területi Bizottságok elküldik a Szervezőnek a területi döntőről készült jegyzőkönyveket az egyes bizottsági tagok értékelőlapjaiból, illetve a versenyen bemutatott multimédiás prezentációkból álló függelékkel együtt.

§ 9
Országos döntő

 1. Az országos döntőt a Szervezővel együttműködve társszervezők rendezik.
 2. Az országos döntő 2022. 05. 28 és 29 között kerül megrendezésre, és két részből áll.
 3. Az országos döntő részletes szabályzatát a Nemzeti Bizottsági Kézikönyve tartalmazza, ami az országos döntő megrendezése előtt 5 nappal a Résztvevők számára is elérhetővé válik.
 4. Az országos döntő ellenőrzött önszabályozó környezetben történik. A Szervező kizárhat egy csapatot a versenyből, amennyiben az nem önállóan oldja meg a feladatokat, vagy amennyiben nem felel meg a Szabályok és előírásokban, illetve a feladatlap instrukcióiban foglalt hivatalos követelményeknek.
 5. Az országos döntőről az egyes országok Nemzeti Bizottsága vezet jegyzőkönyvet. A jegyzőkönyvben az alábbiak kerülnek rögzítésre:
  1. az országos döntőre fordított idő,
  2. a bizottsági értékelőlapok,
  3. az egyes csapatok feladatmegoldásai.
 6. Az országos döntő első részében a csapatok üzlet és vállalkozás, menedzsment, adatelemzés és vállalati pénzügyek témakörökhöz kapcsolódó esettanulmányt oldanak meg. Kizárólag a csapatok megoldásait, eredményeit bemutató beszámolók kerülnek értékelésre. Az esettanulmány megoldásához és a beszámoló elküldéséhez három óra (180 perc) áll rendelkezésre.
 7. Egy csapat 0 és 25 közötti pontszámot kaphat az országos döntő első részében bemutatott megoldására.
 8. Az országos döntő második felében a csapatok egy esettanulmányt oldanak meg. Ezután egy prezentáció keretében mutatják be a Nemzeti Bizottságnak az esettanulmányban foglalt problémára adott megoldásukat, amit meg is védenek. A védés a nemzeti bizottsági tagok kérdéseire adott válaszokat jelenti, amelyek a csapatok által bemutatott megoldásokkal, illetve a témához kapcsolódó problémákkal lehetnek kapcsolatosak.
 9. Összesen öt óra (300 perc) áll a csapatok rendelkezésére a prezentáció elkészítéséhez és elküldéséhez.
 10. A prezentáció bemutatásához 15 perc, a Bizottság kérdéseinek megválaszolásához 10 perc áll rendelkezésre.
 11. Az országos döntő második felében a csapatok 0 és 50 közötti pontszámot kaphatnak.
 12. A Szervezőnek jogában áll lerövidíteni vagy meghosszabbítani a csapatok tevékenységi idejét, megváltoztatni az országos döntő első vagy második részének menetét, illetve a pontozást, amennyiben objektív, a verseny hatékonyságát szolgáló okok indokolják.
 13. Egy csapat helyezését az országos döntő két részében elért, összessített pontszáma határozza meg.
 14. Az eredmények az országos döntő utolsó napján kerülnek kihirdetésre. A HSBC végső döntőseinek és iskolájuknak nevei a HSBC weboldalán kerülnek publikálásra.

§ 10
Nemzetközi döntő

 1. A nemzetközi döntő Varsóban kerül megrendezésre 2022. 07. 05. és 09. között.
 2. Részletes információk a Nemzetközi Döntőről a résztvevők számára nem később, mint 14 (betűvel: tizennégy) nappal a verseny kezdete előtt lesznek elérhetőek.
 3. A Nemzetközi Döntőre a Központi Bizottság tagjainak kijelöléséért a Szervező a felelős.
 4. A Szervező kötelezett arra, hogy megszervezze és fedezze a költségeket, amelyek a döntősök és a kiskorú résztvevők törvényes képviselőinek utazása és elszállásolása során keletkezik a nemzetközi forduló alatt.
 5. A Szervező fenntartja a jogot a nemzetközi forduló időpontjának megváltoztatására.
 6. A kiskorú résztvevők felelősségéért a nemzetközi forduló alatt a törvényes képviselőjük vagy a törvényes képviselő által kijelölt nagykorú felel.
 7. A kiskorú résztvevők kötelezettek arra, hogy az értük felelősséget vállaló személyről rendelkezzenek kizárás ellenében, a verseny kezdete előtt nem később, mint 14 (betűvel tizennégy) nappal korábban.
 8. Ha egy résztvevőért felelősséget vállaló személy nem az ő törvényes képviselője, akkor a résztvevő kötelezett arra, hogy a 7. paragrafusnak megfelelően beleegyezést adjon az ő képviselőjéről vagy törvényes képviselőjéről egy ilyen helyzetben.
 9. A Szervező fenntartja a jogot, hogy ellenőrizze a résztvevőnek vagy a csapat képviselőjének személyazonosságát a jogi felügyeletük érdekében.

§ 11
Egyedi rendelkezések

 1. A Szervező mindent megtesz azért, hogy a HSBC versenyt könnyen megközelíthető helyre szervezze, ezzel hasonló feltételeket biztosítva azoknak a fogyatékos versenyzőknek, akik részt vesznek a versenyen.
 2. A Szervező nem garantálja, hogy lehetőséget biztosít egy másik időpontban megrendezett versenyre azok számára, akik hirtelen betegség vagy más jelentős baleset esetén nem tudnak megjelenni a versenyen.
 3. Csak azok a versenyzők vehetnek részt az első, a körzeti, az országos és a nemzetközi fordulóban, akik érvényes személyazonosító okmánnyal rendelkeznek (diákigazolvány, személyazonosító igazolvány, útlevél vagy más, képpel ellátott, személyazonosságot igazoló dokumentum).
 4. A Szervező fenntartja a jogot a verseny egyes fordulóinak időpontjának megváltoztatására kivételes vagy váratlan körülmények esetén.
 5. Abban az esetben, ha a résztvevő kora és tanulmányainak helye nem felel meg a 4. § 1. pontjában meghatározottakkal, a Szervező lemondhat a nyilatkozat jogi hatásairól a csapat kérelmének elfogadását illetően, ami egyenlő a csapat kizárásával.
 6. A 11. § 5. pontjában megfogalmazottak eredményeképpen a Szervező döntése a kizárásról ex tunc hatállyal lép életbe. Ha ez a csapat lehetőséget kapott a következő fordulóban való részvételre, akkor helyettük a rangsorban következő csapat vehet részt a versenyen a Szervező döntése alapján.
 7. Az a csapat, amelyik a nemzetközi forduló alatt lesz kizárva, nem helyettesíthető az országos forduló rangsorának következő csapatával.
 8. A Szervező nem vállal felelősséget a 11. § 5-7. pontjában megfogalmazottakért, ha lehetetlen kijavítani a versenyző által okozott 5. pontban szereplő joghatásokat, különösen a verseny következő fordulóira vonatkozó továbbjutás szempontjából.
 9. A Szervező azonnal tájékoztatja az érintett feleket arról a döntéséről, ha egy csapat kizárásra kerül és egy másik helyettesíti azt, azután hogy az eset az Általános Szerződési Feltételek 11. § 5. pontja alapján bejelentésre került.
 10. Részletes információk a verseny kapcsán felmerülő változásokról egy kellő nyilatkozat formájában kommunikálva lesznek a Résztvevők felé.
 11. A Szervező fenntartja a jogot, hogy megváltoztassa a csapat körzetét abban az esetben, ha jelentős aránytalanságok alakulnának ki a körzetek csapatai között vagy egyéb helyzetekben, amelyek objektív problémákat okoznának a verseny megvalósításában, különösen a versenyzők közötti egyenlőség tekintetében.
 12. Ha egy csapat tagjainak száma három alá csökken és a helyzet eredménye nem köthető a Szervező, a társszervezők vagy a zsűri tevékenységéhez, akkor az egész csapat az illetékes zsűri döntése alapján kizárásra kerül.
 13. Ha az aktuális forduló előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a csapat nem tud részt venni a fordulóban, akkor a Szervező dönthet úgy, hogy a megfelelő rangsor alapján egy másik csapattal helyettesítse azt.

§12
Fellebbezési eljárás

 1. Fellebbezést az Első Szintű Bizottság, a Körzeti Bizottság és a Nemzeti Bizottság döntése ellen a Szervezőnek kell benyújtani 3 (betűvel: három) napon belül (az e-mail elküldésének időpontja a döntő) a verseny releváns fordulóinak eredményhirdetésétől a nyilvános versenyig vagy a résztvevők eredményeivel kapcsolatos e-mail kézhezvételétől számítva.
 2.  A fellebbezést az egész csapat nevében a csapatvezető nyújthatja be.
  1. A fellebbezést angol nyelven kell írni.
  2. A fellebbezés tartalmát e-mailben kell elküldeni arra a címre, ami ahhoz az országhoz tartozik, ahonnan a csapat részvevői származnak, lásd:
   1. a résztvevőknek Lengyelországból: pl@businessismore.eu
   2. a résztvevőknek Csehországból: cz@businessismore.eu
   3. a résztvevőknek Magyarországból: hu@businessismore.eu
   4. a résztvevőknek Szlovákiából: sk@businessismore.eu
 3. A Szervezőnek el kell bírálnia a fellebbezést és válaszolnia amilyen hamar csak lehetséges, de nem később, mint 5 (betűvel: öt) nappal a fellebbezés kézhezvételének időpontjától számítva.
 4. A Szervező és a Központi Bizottság által hozott döntés nem fellebbezhető.

§ 13
Díjak és jogosultságok

 1. A nemzetközi forduló győztes csapata 3500 Eurós díjban részesül.
 2. A döntős második helyezett 1000 Eurós díjban részesül.
 3. A döntős harmadik helyezett 750 Eurós díjban részesül.
 4. A döntős negyedik helyezett 750 Eurós díjban részesül.
 5. A díjak összege 10%-os átalányadóval lesznek csökkentve, az 1991. júliusi Személyi jövedelemadóról szóló törvény 30. cikkének 1. tételének 2. pontja alapján (a 2021-es Törvények Lapja 1128. tételének módosításával).
 6. A nemzetközi forduló utolsó napján a győztesek és a második, harmadik és negyedik helyezett döntősök kötelezően alá kell, hogy írjanak egy nyilatkozatot, ami e-mailben el lesz küldve a pl@businessismore.eu e-mail címre, mintegy megerősítve, hogy a díjak 3 napon belül megérkeznek a csapatvezető által jelzett bankszámlaszámra.
 7. A Szervező fenntartja magának a jogot a többi díjazott és döntős pénzbeli vagy egyéb formában történő jutalmazására, amennyiben még rendelkezésére állnak erre források, valamint a szabályzatban meghatározott díjak összegének a megemelésére, melyekből levonásra kerül a 13. § 5.-ban említett adó.
 8. A nyereményeket legkésőbb 2022. 07. 23-ig átutaljuk a csoportvezető által megadott számlaszámra. Csak az Európai Unióban nyilvántartott számlászámokat van módunk elfogadni.

III. Fejezet
A High School Business Challenge keretében megrendezett tanári verseny szabályzata

 § 14
A tanárok jogai és kötelezettségei

 1. A tanári versenyen Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország középiskoláinak pedagógusai vehetnek részt.
 2. A versenyre való jelentkezés önkéntes és ingyenes.
 3. A résztvevő tanár köteles:
  1. a versenyszabályzat elolvasására és betartására
  2. a versenybizottság utasításainak a megtartására
  3. A személyazonosságát igazoló okmány bemutatására
  4. A szervezőkkel való folyamatos és hatékony kapcsolattartásra
  5. a nyeremény elküldéséhez szükséges adatok továbbítása nyeremény esetén a kapcsolatfelvételtől számított 14 napon belül a 2. pontban megjelölt módon.
 4. A tanárral való kapcsolatfelvétel azon az iskolán keresztül történik, amelyet a résztvevő diák megadott, megjelölve a szóban forgó tanárt, aki az első szakaszban való részvételre ösztönözte.
 5. A tanárnak jogában áll fellebbezni a Versenybizottság döntése ellen, az erre vonatkozó eljárást a Szabályzat 17. §-ja tartalmazza.

§ 15
A tanári verseny menete

 1. A tanári verseny egy szakaszból áll.
 2. A versenyt a legtöbb pontot szerző tanár nyeri.
 3. A pontokat odaítélése azon a High School Business Challenge-ben résztvevő gimnazisták száma alapján történik, akik a felvételi űrlapon egy adott tanárt jelöltek meg a nevezésre ösztönző pedagógusként.
 4. Csapatnevezés esetén azon elv érvényesül, hogy a csapat minden tagja a csapatvezető által megnevezett tanárt jelölte meg.
 5. Minden olyan középiskolás diák után jár egy pont, aki a nevezési lapon a szóban forgó pedagógust nevezte meg ösztönzőként.
 6. Pontazonosság esetén az a tanár nyer, aki a legrövidebb idő alatt érte el az adott pontszámot.
 7. A verseny eredménye a www.businessismore.eu oldalon kerül kihirdetésre, legkésőbb 14 nappal a HSBC regisztrációjának lezárultát követően.
 8. A győztes tanár díja egy körülbelül 40 € értékű remarkable 2 e-paper tablet.
 9. A díj postai úton vagy futárszolgálattal kerül kézbesítésre az eredmények nyilvánossá tételét és a postázási cím elküldését követő 14 napon belül
 10. A szervező fenntartja jogát egy másik, azonos értékű díj odaítélésére a tanári verseny győztesének.

§ 16
Versenybizottság

 1. A Versenybizottság 3, a Szervező által kinevezett személyből áll.
 2. A Versenybizottság feladata a Tanári Verseny győztesének kiválasztása a nemzetközi High School Business Challenge keretében beadott pályázatok alapján.

§ 17
Fellebbezés és kizárás

 1. A Versenybizottság döntése elleni fellebbezést a Szervezőnek kell benyújtani a verseny releváns fordulója eredményeinek nyilvánossá tételét követő 3 (azaz három) napon belül (az elküldött e-mail dátuma bír döntő erővel).
 2. A fellebbezés nyelve angol.
 3. A Szervező megfontolja a fellebbezést és válaszol, amilyen hamar módja van rá, nem később, mint 5 (azaz öt) nappal a fellebbezés benyújtását követően. A választ a fellebbező e-mailen kapja meg.
 4. Amennyiben egy tanár nem teljesíti a § 14.3-ban taglalt kötelezettségeit, a Szervező döntése alapján a tanárt kizárják a versenyből.
 5. A kizárt tanár helyét a rangsorban a soron következő tanár tölti be.
 6. A Szervező döntése ellen fellebbezés nem nyújtható be.

IV. Fejezet
A Követek Versenye szabályai a nemzetközi High School Business Challenge részeként

§ 18
Általános szabályok

 1.  A Szabályzat § 16-18 érvényesek a Követek Versenyének megfelelően.

§ 19
Résztvevők jogai és kötelezettségei

 1. A verseny nyitott HSBC Követeknek Lengyelországban, Csehországban, Szlovákiában és Magyarországon.
 2. A versenyen való részvétel önkéntes és díjtalan.
 3. A Követnek kötelessége:
  1. Megismerni és betartani a Versenyszabályzatot, 
  2. Teljesíteni minden a Választási Bizottság által adott utasítást.
  3. Megadni a Versenyben való részvételhez szükséges, helyes személyes adatokat a jelentkezési lapon, amely a Szervező által küldött e-mailhez lesz csatolva.
  4. Rendelkezni olyan dokumentummal és bemutatni azt, amely lehetővé teszi a Szervezőnek a Követ indulásának megerősítését.
  5. Kapcsolatba lépni megfelelő módon a Szervezővel

§ 20
A verseny menete

 1. A Verseny egy fordulóból áll.
 2. A győztes a Szervezőtől legtöbb pontot szerző Követ
 3. A pontok az alapján lesznek kiosztva, hogy a nemzetközi High School Business Challenge mennyi résztvevője jelölt meg a jelentkezési lapon egy adott Követet, mint személyt, aki bátorította őket a HSBC-n való részvételre.
 4. Csapatjelentkezések esetében, minden csapattag jelölt személynek lesz tekintve, a követet pedig a csapatvezető jelöli.
 5. Egy pont kerül kiosztásra minden olyan középiskolásnak, aki megjelölt egy követet a jelentkezési lapon.
 6. Döntetlen esetén, az a személy lesz a győztes, aki rövidebb idő alatt érte el az adott pontszámot.
 7. A Verseny eredménye a www.businessismore.eu weboldalon kerül kihirdetésre nem később, mint 14 nappal a HSBC regisztrációs időszakának lezárultát követően.
 8. A díj az öt legaktívabb Követnek fejenként egy-egy 50 € értékű ajándékutalvány.
 9. A díj emailen keresztül kerül kiküldésre az eredmények nyilvánossá tételét és a győztes Követek postázási címének elküldését követő 14 napon belül.
 10. A szervező fenntartja jogát egy másik, azonos értékű díj odaítélésére a Követek Versenye győzteseinek.

V. Fejezet
Végső Rendelkezések

§ 21
Személyes adatok felhasználása

 1. A HSBC-n, a Tanári Versenyen, a Követek Versenyén való részvétellel egyenként, minden résztvevő, tanár és követ elismeri, hogy elolvasták és elfogadták ezen Általános Szerződési Feltételeket.
 2. A versenyen való részvétel érdekében a diák (nagykorú diák esetében), a diák gondviselője (kiskorú diák esetében), a tanár és a követ hozzájárul a személyes adatai feldolgozásához a Szervező és a HSBC partnerei által. Emellett a résztvevő, a tanár és a követ elismeri, hogy:
  1. a verseny keretein belül a személyes adatok kezeléséért felelős szervezet, melyre az 1. bekezdés is utal, a European Foundation for Entrepreneurship Development, KRS: 0000836387 NIP: 5213894656, cím: ul. Czerniakowska 24/39, 00-714 Warsaw
  2. a személyes adatok kizárólag a HSBC adminisztratív tevékenységeihez lesznek felhasználva, a Tanárok Versenyének eredményének publikálásához, a Nagykövet Programhoz és HSBC előkészületeinek egyes szakaszaihoz (többek között a médiában, interneten, és a HSBC weboldalon való hirdetéshez), és minden szükséges jelentési célra a versenyzők beleegyezése által,
  3. személyes adatok megosztásra kerülhetnek: olyan jogalanyokal, akik együttműködnek a European Foundation for the Entrepreneurship Development, beleértve vállalati partnereket, a “High School Business Challange” verseny partnereit, egyéb jogalanyokat akik személyes adatokat a European Foundation for the Entrepreneurship Development-el való releváns szerződések alapján dolgoznak fel, akiket a European Foundation for the Entrepreneurship Development ellenőriz.
  4. Személyes adatok meg lehetnek osztva a harmadik bekezdésben felsorolt jogalanyokkal a verseny lebonyolítása és dokumentálásának érdekében, a verseny eredményének és az egyes fordulók továbbjutóinak nyilvánosságra hozásának céljából (beleértve a médiában, interneten és a HSBC weboldalán történő bejelentést), emellett promóciós és marketing célokra olyan jogalanyoknak, akik együttműködnek a European Foundation for Entrepreneurship Development-el és a HSBC-vel.
  5. Személyes adatok megadása önkéntes, azonban megtagadása ellehetetleníti a versenyben való részvételt.
  6. jogukban áll az adatokhoz való hozzáférés és azok utólagos korrigálása,
  7. jogukban áll az adatok további feldolgozását megtagadni, illetve előzetes beleegyezés esetén azt visszavonni. Amennyiben él a beleegyezés megtagadásának jogával az nincs hatással arra az adatfeldolgozásra, ami a beleegyezés visszavonása előtt történt,
  8. jogukban áll panaszt benyújtani a lengyel adatvédelmi felügyeleti hatósághoz,
  9. jelentkezés és annak megerősítése a HSBC-be versenyzőként, a Tanárok versenyébe tanárként, a Nagyköveti programba nagykövetként egyenértékű azzal, hogy a résztvevő beleegyezik, hogy képe felhasználható legyen a versenyről tájékoztató és promóciós anyagokban és a médiában, beleértve a weboldalon való terjesztést (a versenyről szóló fényképek és videók)

§ 22
Záró Rendelkezések

 1. Minden nézeteltérés és vád, ami a verseny kapcsán jön létre, és a felek közötti megegyezés által nem rendezhető, azt erre kompetens bíróság által kell rendezni,
 2. A Szabályok megváltoztathatóak a Szervező weboldalán publikált új tartalom által, amennyiben az nem sérti a versenyzők, tanárok és nagykövetek jogait és továbbra is esélyegyenlőséget biztosít.
 3. A Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Szervező székhelye szerinti ország jogszabályainak általánosan kötelező érvényű rendelkezései az irányadók.
 4. A Felhasználási feltételek a HSBC versenybe való jelentkezés kezdetétől hatályosak.
 5. A Szabályzat angol nyelvű változata az irányadó a rendelkezések értelmezésében.
Menü