fbpx

Organizator konkursu

Europejska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości to organizacja skupiająca absolwentów i studentów Szkoły Głównej Handlowej, która efektywnie działa na styku edukacji i biznesu. Naszym celem jest rozwój młodzieży i kształtowanie postaw przedsiębiorczych na szczeblu lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym. Pokazujemy prawdziwe oblicze przedsiębiorczości oraz umacniamy związki nauki z praktyką gospodarczą. Flagową inicjatywą fundacji jest konkurs High School Business Challenge.

Julian Smółka

Member of the Supervisory Board

Jan Żelazny

Finance manager

Karol Muc

International High School Business Challenge Coordinator

Julia Mituta

International High School Business Challenge Vice-coordinator

Hanna Sykuła

Marketing Manager

Zuzanna Nowakowska

PR Manager

Ewa Skorupa

Logistics Manager

Paweł Abramowicz

Content Manager

Współorganizatorzy

Polska

Studenckie Koło Naukowe Biznesu działające w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, to organizacja zrzeszająca ambitnych studentów z uczelni ekonomicznych w całej Polsce. Członkowie SKN Biznesu organizują projekty skierowane do licealistów i studentów zarówno z Polski jak i Europy. 

Niesamowite zaangażowanie i ponadprzeciętna kreatywność pozwoliła stworzyć projekty przedstawiające świat start-upów, bankowości, inwestycji czy nowoczesnej medycyny. Jednym z projektów jest europejski konkurs case study, który ma na celu zachęcenie uczniów szkół średnich do zainteresowania się biznesem. Praca nad projektami jest połączona z wieloma szkoleniami oraz okazjami do budowania relacji pomiędzy członkami koła, tworząc tym samym jedną z najbardziej rozpoznawalnych i zgranych organizacji studenckich w Polsce.

Julia Mituta

PL Country Coordinator

Hanna Sykuła

PL Marketing Team Leader

Weronika Wilk

PL CP Team Leader

Zuzanna Nowakowska

PL PR Team Leader

Ewa Skorupa

PL Logistics Team Leader

Paweł Abramowicz

PL Content Team Leader

Czechy

Wydział Stosunków Międzynarodowych (FIR) jest jednym z największych wydziałów Uniwersytetu Ekonomicznego w Pradze. Kluczową cechą wyróżniającą FIR jest wysoki poziom umiędzynarodowienia na wszystkich etapach, z silnym naciskiem na znajomość języków przez studentów.

SKOK to studencka organizacja non-profit, która została założona w 2014 roku przez grupę przyjaciół studiujących na poziomie magisterskim na Wydziale Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego. Głównym celem organizacji jest łączenie nie tylko członków SKOK-u, ale także studentów innych kierunków ze światem biznesu. Organizujemy warsztaty poszerzające umiejętności miękkie oraz wszelkiego rodzaju debaty. Ponadto, SKOK co roku uczestniczy w tworzeniu Globalnego Rocznika Konkurencyjności wydawanego przez Światowe Forum Ekonomiczne od początku istnienia stowarzyszenia.

Toporcerová Ivana

CZ Country Coordinator

Tereza Kaczorová

CZ Marketing Team Leader

Anna Vysloužilová

CZ CP/PR Team Leader

Pavla Bačinová

CZ Logistics Team Leader

Lucie Pokorná

CZ Content Team Leader

Węgry

Stowarzyszenie Europy Środkowej to organizacja studencka akredytowana przy Uniwersytecie Corvinus w Budapeszcie, która została założona w 2016 roku. Naszym celem jest wzmocnienie stosunków politycznych, gospodarczych, społecznych i kulturowych w Europie Środkowej, a także przyjrzenie się bieżącym wydarzeniom międzynarodowym z perspektywy regionalnej. Misją organizacji jest zapewnienie swoim członkom profesjonalnej i konkurencyjnej edukacji w zakresie analizy spraw zagranicznych i dziennikarstwa polityki zagranicznej, a także poszerzanie horyzontów podczas wydarzeń, debat, kursów i wyjazdów zawodowych.

Erik Szilárd Boros

HU Country Coordinator

Orsi Dalma Gál

HU Marketing Team Leader

Márton Kocsárdi

HU CP/PR Team Leader

Lili Sólyom

HU Logistics Team Leader

Słowacja

Parlament studencki NHF to najwyższy organ reprezentacyjny studentów uczelni, którego celem jest reprezentowanie interesów wszystkich studentów na uczelni, prowadzenie edukacji pozaformalnej oraz udział w tworzeniu odpowiednich warunków do rozwoju życia studenckiego. Z parlamentem studenckim NHF mogą kontaktować się studenci poszukujący odpowiedzi na pytania dotyczące studiów na uczelni.

Sofia Šillerová

SK Country Coordinator

Filip Gono

SK Marketing Team Leader

Mária Palacková

SK CP/PR Team Leader

Gabriela Funtálová

SK Logistics Team Leader

Menu