fbpx

Organizator konkursu

Europejska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości to organizacja skupiająca absolwentów i studentów Szkoły Głównej Handlowej, która efektywnie działa na styku edukacji i biznesu. Naszym celem jest rozwój młodzieży i kształtowanie postaw przedsiębiorczych na szczeblu lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym. Pokazujemy prawdziwe oblicze przedsiębiorczości oraz umacniamy związki nauki z praktyką gospodarczą. Flagową inicjatywą fundacji jest konkurs High School Business Challenge.

Współorganizatorzy

Polska

Studenckie Koło Naukowe Biznesu działające w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, to organizacja zrzeszająca ambitnych studentów z uczelni ekonomicznych w całej Polsce. Członkowie SKN Biznesu organizują projekty skierowane do licealistów i studentów zarówno z Polski jak i Europy. 

Niesamowite zaangażowanie i ponadprzeciętna kreatywność pozwoliła stworzyć projekty przedstawiające świat start-upów, bankowości, inwestycji czy nowoczesnej medycyny. Jednym z projektów jest europejski konkurs case study, który ma na celu zachęcenie uczniów szkół średnich do zainteresowania się biznesem. Praca nad projektami jest połączona z wieloma szkoleniami oraz okazjami do budowania relacji pomiędzy członkami koła, tworząc tym samym jedną z najbardziej rozpoznawalnych i zgranych organizacji studenckich w Polsce.

Czechy

Wydział Stosunków Międzynarodowych (FIR) jest jednym z największych wydziałów Uniwersytetu Ekonomicznego w Pradze. Kluczową cechą wyróżniającą FIR jest wysoki poziom umiędzynarodowienia na wszystkich etapach, z silnym naciskiem na znajomość języków przez studentów.

SKOK to studencka organizacja non-profit, która została założona w 2014 roku przez grupę przyjaciół studiujących na poziomie magisterskim na Wydziale Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego. Głównym celem organizacji jest łączenie nie tylko członków SKOK-u, ale także studentów innych kierunków ze światem biznesu. Organizujemy warsztaty poszerzające umiejętności miękkie oraz wszelkiego rodzaju debaty. Ponadto, SKOK co roku uczestniczy w tworzeniu Globalnego Rocznika Konkurencyjności wydawanego przez Światowe Forum Ekonomiczne od początku istnienia stowarzyszenia.

Węgry

Stowarzyszenie Europy Środkowej to organizacja studencka akredytowana przy Uniwersytecie Corvinus w Budapeszcie, która została założona w 2016 roku. Naszym celem jest wzmocnienie stosunków politycznych, gospodarczych, społecznych i kulturowych w Europie Środkowej, a także przyjrzenie się bieżącym wydarzeniom międzynarodowym z perspektywy regionalnej. Misją organizacji jest zapewnienie swoim członkom profesjonalnej i konkurencyjnej edukacji w zakresie analizy spraw zagranicznych i dziennikarstwa polityki zagranicznej, a także poszerzanie horyzontów podczas wydarzeń, debat, kursów i wyjazdów zawodowych.

Słowacja

Parlament studencki NHF to najwyższy organ reprezentacyjny studentów uczelni, którego celem jest reprezentowanie interesów wszystkich studentów na uczelni, prowadzenie edukacji pozaformalnej oraz udział w tworzeniu odpowiednich warunków do rozwoju życia studenckiego. Z parlamentem studenckim NHF mogą kontaktować się studenci poszukujący odpowiedzi na pytania dotyczące studiów na uczelni.

Menu