fbpx

Przykładowe zadania z poprzednich edycji

ZADANIE 1.
Kryzys finansowy występuje, gdy kilka segmentów rynku finansowego nie jest w stanie okresowo spełniać swoich funkcji. Z tego powodu nie jest możliwe płynne funkcjonowanie gospodarki. Po przeczytaniu o kryzysie finansowym 2007-2009, Alicja Helman wraz ze swoją siostrą zaczęła się zastanawiać, w jakich sytuacjach można spodziewać się nadejścia kryzysu. Pomóż jej zdecydować, którymi z poniższych sytuacji może objawić się kryzys finansowy.
A. Gwałtowny wzrost krótkoterminowych stóp procentowych na rynku pieniężnym.
B. Gwałtowny wzrost cen dewiz
C. Ograniczenie operacji na rynku walutowym
D. Nagły spadek cen obligacji.

ZADANIE 2.
Produkcja energii w elektrowni jest wysoko nieelastyczna, ponieważ nie da się jej magazynować. Na hurtowym rynku energii elektrycznej może dojść do sytuacji, że z powodu zbyt niskiego popytu ceny prądu są ujemne. Nie jest to jedynie koncepcja teoretyczna – zdarza się, że kupujący dostają zarówno pieniądze i prąd. W którym z krajów najwcześniej wprowadzono ujemne ceny energii?
A. W Niemczech
B. W Norwegii
C. We Francji
D. W Szwajcarii

ZADANIE 3.
Przedsiębiorstwo Jachcik pani Alicji produkuje jachty eksportowe. 21 czerwca zawarło umowę z zagranicznym podmiotem na dostawę 10 jachtów pełnomorskich o łącznej wartości 2 milionów dolarów z odroczeniem płatności o 3 miesiące. W dniu wystawienia faktury kurs USD/PLN wynosił 3,84. W obawie przed niekorzystnymi zmianami kursu, firma zdecydowała się na zabezpieczenie swoich przychodów instrumentem pochodnym. Które z poniższych opcji pozwolą przedsiębiorstwu zredukować ryzyko transakcji?
A. Opcja amerykańska typu put
B. Opcja europejska typu put
C. Opcja amerykańska typu call
D. Opcja europejska typu call

ZADANIE 4.
Co jest prawdą odnośnie zyskującej na popularności Nowoczesnej Teorii Pieniądza (MMT – Modern Monetary Theory)?
A. Finansowanie wydatków państwa nie powinno być uważane za cel opodatkowania
B. Prawo Saifa nie działa w warunkach pieniądza fiducjarnego
C. Nadwyżka budżetowa jest szkodliwa dla gospodarki i przyczynia się do wystąpienia recesji
D. Ekspansywna polityka fiskalna może wywołać spadek zamiast wzrostu stopy procentowej

ZADANIE 5.
Według teorii D.Kahnemana i A.Tversky’ego:
A. Osoba decydująca się kupić bilet kolejowy zamiast lotniczego, po zobaczeniu filmu dokumentalnego o katastrofach lotniczych, prawdopodobnie ulega heurystyce dostępności.
B. Heurystyka zakotwiczenia polega na upartym trzymaniu się swoich poglądów, nawet po napotkaniu przeczących im dowodów.
C. Jeżeli rzucając monetą, trzy razy z rzędu wypadł nam orzeł, to zgodnie z regułą powrotu do średniej, prawdopodobieństwo wyrzucenia orła w czwartym rzucie jest znacznie mniejsze niż 50%.
D. Tzw. „efekt pantofla” mówi o tym, że mężczyźni w związku mają tendencje do częściowej adaptacji preferencji partnerki w procesie podejmowania decyzji.

ZADANIE 6.

Pewien kolekcjoner chce sprzedać swój obraz cenionego na całym świecie artysty w formie aukcji. Kupcy zainteresowani zakupem jego obrazu mają neutralny stosunek do ryzyka, składają oferty niezależnie od siebie oraz ich niezależne oceny wartości mają rozkład jednostajny. Wszyscy posiadają jednakowe informacje o tym obrazie, a za udział w aukcji nie będą pobierane żadne opłaty. Kolekcjoner nie jest jeszcze zdecydowany co do formy sprzedaży, analizuje je na różne sposoby. Które z jego przemyśleń są prawidłowe?

A. Jeśli wybierze aukcję angielską, strategią dominującą każdego kupca jest licytowanie (o ile okaże się to konieczne) do wysokości własnej wyceny obrazu.

B. Z punktu widzenia kupca, który jest w stanie zaoferować najmniejszą kwotę za obraz, forma aukcji holenderskiej jest mniej korzystna niż udział w zamkniętej aukcji (pierwszej ceny).

C. W stanie równowagi oczekiwana wysokość ceny jest jednakowa dla aukcji angielskiej i zamkniętej aukcji (pierwszej ceny).

D. W stanie równowagi oczekiwana wysokość ceny jest jednakowa dla aukcji angielskiej i holenderskiej.

ZADANIE 7.

Internauci zgromadzeni na pewnym popularnym serwisie internetowym w styczniu 2021 zainicjowali short squeeze na akcjach pewnejspółki z siedzibą w Grapevine. Które stwierdzenia odnośnie tego wydarzenia są prawdziwe?

A. Zmiana ceny akcji tej spółki wyniosła ponad 600% w styczniu 2021.

B. W nawiązaniu do tego wydarzenia serwis internetowy, o którym mowa w treści zadania, zakupił 5-sekundową reklamę podczas Super Bowl.

C. W wyniku tych wydarzeń platformy tradingowe przez pewien czas dofinansowywały handel akcjami tej spółki.

D. Przeciwko użytkownikowi serwisu internetowego, na którym gromadzili się ludzie, którzy zainicjowali short squeeze, wytoczony został proces w sprawie manipulowania rynkiem.

ZADANIE 8.
Pani Penelopa jest właścicielką księgarni. Postanowiła zrewolucjonizować sposób, w jaki podchodzi się do marketingu i klientów w jej firmie. Czytała ostatnio, że użytkownicy coraz częściej korzystają z wyszukiwarek za pomocą komend głosowych. Postanowiła więc zoptymalizować swoją stronę internetową w taki sposób, by skuteczniej przyciągać do niej ruch pochodzący z wyszukań głosowych.Następnie stworzyła chatbota na Messengerze i zajęła się wprowadzaniem reklam typu click-to-messenger. Potem zleciła specjalistom badania nawyków zakupowych jej klientów – mieli oni prześledzić ścieżkę, jaką w księgarni przejdzie 500 losowych klientów i na tej podstawie dać rekomendacje odnośnie ustawienia regałów i książek na półkach. Jakie techniki zastosowała pani Penelopa?

A. Mikromarketing
B. Marketing konwersacyjny
C. Astroturf marketing
D. SEO

ZADANIE 9.
W wielu państwach zaczęto rozważać możliwość wprowadzenia świadczeń, mających na celu przeciwdziałanie zjawisku ubóstwa oraz zanikania zawodów wypieranych przez postępującą automatyzację. System tych świadczeń często podlega skrajnym opiniom w debacie publicznej, gdyż jego finansowanie w dużej mierze obciąża państwowy budżet. W których z wymienionych niżej krajów przeprowadzono pilotażowe próby wprowadzenia bądź wprowadzono te świadczenia?

A. Finlandia
B. USA
C. Szwajcaria
D. Kenia

ZADANIE 10.
Po dwóch stronach granicy zbudowano dwie fabryki produkujące samochody i traktory. Odległość między fabryką A a granicą wynosi 50km, fabryka B natomiast oddalona jest od granicy o 150km. Fabryka A produkuje dziennie 100 traktorów a fabryka B 200 samochodów. Koszt transportu jednego samochodu o 1km kosztuje 1 EUR a koszt transportu jednego traktora o 1km kosztuje 3 EUR, natomiast opłata na granicy wynosi 60 EUR za jeden pojazd. Jaki będzie najniższy możliwy koszt transportu pojazdów z fabryki do magazynu zbudowanego w najbardziej optymalnej lokalizacji pomiędzy tymi fabrykami? Fabryki leżą na w lini prostej prostopadłej do granicy, ze względu na obowiązujące prawo odległość pomiędzy magazynem a granicą, nie może być mniejsza niż 5 km.

A. 52 000 EUR
B. 66 000 EUR
C. 50 000 EUR
D. 51 500 EUR

Klucz odpowiedzi do przykładowych zadań z VI i VIII edycji konkursu

 1. A, B, C, D
 2. A
 3. A, B
 4. A, C, D
 5. A
 6. A, C, D
 7. A, B, D
 8. B, D
 9. A, B, D
 10. D

Przykładowe case study

Pan Marek jest zafascynowanym hulajnogistą. Widząc zmianę trendów w komunikacji miejskiej, stworzył firmę Squterex, która oferuje wynajem hulajnóg elektrycznych na minuty. Początkowo Squterex był jedyną firmą oferującą takie usługi w Polsce, dzięki czemu osiągał ponadprzeciętne zyski. Firma budowałą swoją pozycję, oferując usługi w Krakowie oraz z czasem, rozwijając się – przeprowadziła ekspansję do Warszawy. Hulajnogi obecnie można wypożyczyć w promieniu maksymalnie:

 • ok. 4,5 km od Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie 
 • ok. 3 km od Rynku Głównego w Krakowie.

Firma odznacza się niskim kosztem wynajmu na minutę (0,40 / minutę), zaś koszt odblokowania hulajnogi wynosi 4 zł. Od początku funkcjonowania firmy, ładowaniem i rozdysponowaniem hulajnóg w mieście zajmował się Pan Marek. Wraz z rozwojem przedsiębiorstwa zlecił on wykonywanie tych zadań firmie zewnętrznej. 

Obecne działania marketingowe, skupiają się na promocji firmy w internecie, w tym głównie na prowadzeniu płatnej kampanii reklamowej w social mediach i Google ADS. Sezonowo w okresach letnich, dział marketingowy decydował się na reklamę na billboardach w centrum miasta. Niestety zarząd firmy nie był zadowolony z wyników dotychczasowych działań marketingowych, na skutek czego w ostatnim czasie powstał program mający na celu polecanie usługi znajomym – za skuteczne zaproszenie nowego użytkownika do aplikacji, klienci polecający uzyskują darmowe bony na przejazdy. 

W ostatnim czasie, z powodu zwiększającej się konkurencji, Squterex stracił znaczną część udziału w rynku, a co za tym idzie, pogorszyły się  wyniki finansowe firmy. Ze względu na to, CEO Squterex zgłosił się do Waszej firmy doradczej i zlecił Wam przygotowanie planu restrukturyzacji firmy, który pomógłby Squterex odzyskać pozycję lidera. Firmie zależy na wypracowaniu wysokich, długoterminowych zysków, dlatego rozważana jest modyfikacja modelu biznesowego. 

Z powodu odejścia obecnego CMO na emeryturę, firma chciałaby na nowo zdefiniować swoją strategię marketingową. Obecna strategia pozostawała praktycznie niezmienna od początku działalności firmy. Wraz z przyjściem nowego szefa marketingu, zespół otwarty jest na innowacje i chętny na podjęcie nowych działań. Zarząd planuje skorzystać ze zwiększonej motywacji zespołu, dlatego Waszym zadaniem jest przygotowanie strategii marketingowej, która wyznaczy kierunek rozwoju na najbliższe lata.

Pan Marek chciałby, aby firma ponownie wyznaczała trendy na rynku i otworzyła się na klientów również z innych miast. Zaproponujcie, które miasto w Polsce, będzie najlepszym kierunkiem ekspansji dla firmy Squterex

Menu