fbpx

Przykładowe zadania z poprzednich edycji

ZADANIE 1.
Kryzys finansowy występuje, gdy kilka segmentów rynku finansowego nie jest w stanie okresowo spełniać swoich funkcji. Z tego powodu nie jest możliwe płynne funkcjonowanie gospodarki. Po przeczytaniu o kryzysie finansowym 2007-2009, Alicja Helman wraz ze swoją siostrą zaczęła się zastanawiać, w jakich sytuacjach można spodziewać się nadejścia kryzysu. Pomóż jej zdecydować, którymi z poniższych sytuacji może objawić się kryzys finansowy.
A. Gwałtowny wzrost krótkoterminowych stóp procentowych na rynku pieniężnym.
B. Gwałtowny wzrost cen dewiz
C. Ograniczenie operacji na rynku walutowym
D. Nagły spadek cen obligacji.

ZADANIE 2.
Produkcja energii w elektrowni jest wysoko nieelastyczna, ponieważ nie da się jej magazynować. Na hurtowym rynku energii elektrycznej może dojść do sytuacji, że z powodu zbyt niskiego popytu ceny prądu są ujemne. Nie jest to jedynie koncepcja teoretyczna – zdarza się, że kupujący dostają zarówno pieniądze i prąd. W którym z krajów najwcześniej wprowadzono ujemne ceny energii?
A. W Niemczech
B. W Norwegii
C. We Francji
D. W Szwajcarii

ZADANIE 3.
Przedsiębiorstwo Jachcik pani Alicji produkuje jachty eksportowe. 21 czerwca zawarło umowę z zagranicznym podmiotem na dostawę 10 jachtów pełnomorskich o łącznej wartości 2 milionów dolarów z odroczeniem płatności o 3 miesiące. W dniu wystawienia faktury kurs USD/PLN wynosił 3,84. W obawie przed niekorzystnymi zmianami kursu, firma zdecydowała się na zabezpieczenie swoich przychodów instrumentem pochodnym. Które z poniższych opcji pozwolą przedsiębiorstwu zredukować ryzyko transakcji?
A. Opcja amerykańska typu put
B. Opcja europejska typu put
C. Opcja amerykańska typu call
D. Opcja europejska typu call

ZADANIE 4.
Co jest prawdą odnośnie zyskującej na popularności Nowoczesnej Teorii Pieniądza (MMT – Modern Monetary Theory)?
A. Finansowanie wydatków państwa nie powinno być uważane za cel opodatkowania
B. Prawo Saifa nie działa w warunkach pieniądza fiducjarnego
C. Nadwyżka budżetowa jest szkodliwa dla gospodarki i przyczynia się do wystąpienia recesji
D. Ekspansywna polityka fiskalna może wywołać spadek zamiast wzrostu stopy procentowej

ZADANIE 5.
Według teorii D.Kahnemana i A.Tversky’ego:
A. Osoba decydująca się kupić bilet kolejowy zamiast lotniczego, po zobaczeniu filmu dokumentalnego o katastrofach lotniczych, prawdopodobnie ulega heurystyce dostępności.
B. Heurystyka zakotwiczenia polega na upartym trzymaniu się swoich poglądów, nawet po napotkaniu przeczących im dowodów.
C. Jeżeli rzucając monetą, trzy razy z rzędu wypadł nam orzeł, to zgodnie z regułą powrotu do średniej, prawdopodobieństwo wyrzucenia orła w czwartym rzucie jest znacznie mniejsze niż 50%.
D. Tzw. „efekt pantofla” mówi o tym, że mężczyźni w związku mają tendencje do częściowej adaptacji preferencji partnerki w procesie podejmowania decyzji.

Klucz odpowiedzi do przykładowych zadań z VI edycji konkursu

  1. A, B, C, D
  2. A
  3. A, B
  4. A, C, D
  5. A
Menu