fbpx

Súťaž pre učiteľov

Mladý človek, ktorý opúšťa školu, by mal byť vybavený zručnosťami a vedomosťami pre aktívne fungovanie v dospelosti. Sme si dobre vedomí veľkej úlohy, ktorú v tomto procese zohrávajú učitelia. Preto by sme chceli oceniť tých, ktorí propagujú našu iniciatívu a povzbudzujú študentov k účasti na tohtoročnom vydaní súťaže High School Business Challenge, pretože to považujú za podporu rozvoja svojich odchovancov.

Učiteľ, ktorého bude v registračnom formulári označovať najviac účastníkov ako zdroja informácií o súťaži, získa cenu – tablet ReMarkable 2.

Menu