fbpx

Príklady úloh

Úloha 1
Finančná kríza sa objaví, keď niekoľko segmentov finančného trhu dočasne nie je schopných plniť svoje funkcie. Z toho vyplýva, že nie je možné, aby ekonomika fungovala bez problémov. Po prečítaní o finančnej kríze v rokoch 2007 – 2009 Alicia Helman a jej sestra začali premýšľať o tom, v akých situáciách možno krízu očakávať na trhu. Pomôžte im rozhodnúť, ktorá z nasledujúcich situácií môže odhaliť finančnú krízu:
A. Rýchle zvýšenie krátkodobých úrokových sadzieb na peňažnom trhu
B. Rýchly rast devízových cien
C. Zníženie počtu operácií na devízovom trhu
D. Náhly pokles cien dlhopisov

Úloha 2
Výroba energie v elektrárni je vysoko nepružná, pretože sa nedá skladovať. Na veľkoobchodnom trhu s elektrinou sa môže stať, že ceny elektriny budú záporné, pretože dopyt je príliš nízky. Nejde len o teoretický koncept – niekedy kupujúci dostanú oboje, peniaze aj elektrinu. Ktorá krajina ako prvá zaviedla záporné ceny energie?
A. Nemecko
B. Nórsko
C. Francúzsko
D. Švajčiarsko

Úloha 3
Spoločnosť pani Alice vyrába exportné jachty. 21. júna podpísala dohodu so zahraničným subjektom o dodávke 10 námorných jácht v celkovej hodnote 2 milióny USD s trojmesačným odkladom. K dátumu vydania faktúry bol kurz USD / PLN 3,84. V obave z nepriaznivých zmien výmenných kurzov sa spoločnosť rozhodla zaistiť svoje výnosy derivátom. Ktorá z nasledujúcich možností umožní spoločnosti znížiť riziko transakcie?
A. Americká predajná opcia
B. Európska predajná opcia
C. Americká kúpna opcia
D. Európska kúpna opcia

Úloha 4
Ktoré tvrdenie je pravdivé o zvyšovaní popularity Modernej monetárnej teórie?
A. Financovanie vládnych výdavkov by sa nemalo považovať za daňový cieľ
B. Saifov zákon nefunguje pre fiat peniaze
C. Prebytok rozpočtu je pre ekonomiku škodlivý a vedie k recesii
D. Expanzívna fiškálna politika môže spôsobiť zníženie namiesto zvýšenia úrokovej sadzby

Úloha 5
Podľa teórie vyvinutej Danielom Kahnemanom a Amosom Tverským:
A. Osoba, ktorá sa rozhodne kúpiť si lístok na vlak namiesto letenky, po zhliadnutí dokumentárneho filmu o leteckých nehodách, pravdepodobne prechádza dostupnosťou heuristiky.
B. Heuristika ukotvovania je o tvrdohlavom držaní sa vlastného názoru a to aj po obdržaní dôkazov o opaku.
C. Ak trikrát za sebou hodíme mincou a zakaždým nám výjde hlava, to znamená, že podľa teórie strednej reverzie je pravdepodobnosť preklopenia znaku vo štvrtom hode nižšia ako 50%.
D. Takzvaná „teória pod papučou“ hovorí, že muži vo vzťahu majú tendenciu čiastočne prispôsobovať preferencie svojho partnera/svojej partnerky v procese rozhodovania.

Úloha 6
Zberateľ chce predať svoj obraz od medzinárodne uznávaného umelca formou aukcie. Všetci uchádzači, ktorí majú záujem o kúpu obrazu, sú z hľadiska rizika neutrálni, všetci vytvárajú ponuky nezávislo od seba, každý uchádzač má súkromné ocenenie položky nezávisle odvodené z určitého rozdelenia pravdepodobnosti. Všetci majú rovnaké informácie a za účasť v aukcii sa neplatí žiadny poplatok. Zberateľ sa zatiaľ nerozhodol, aký typ aukcie chce použiť na predaj svojho obrazu.
A. Ak si zvolí anglickú aukciu, dominantnou stratégiou pre všetkých záujemcov je (ak sa ukáže, že je to potrebné) ponúknuť skutočnú hodnotu obrazu.
B. Z pohľadu dražiteľa, ktorý je schopný ponúknuť za obraz najnižšiu sumu peňazí, je holandská aukcia menej priaznivá ako aukcia so zapečatenou prvou cenou.
C. V rovnováhe sú očakávané výnosy rovnaké pre anglickú aukciu a aukciu s prvou cenou zapečatených ponúk.
D. V rovnováhe sú očakávané príjmy rovnaké pre anglickú aukciu a holandskú aukciu.

Úloha 7
Používatelia internetu zhromaždení na populárnej webovej stránke v januári 2021 iniciovali krátke stlačenie akcií spoločnosti so sídlom v Grapevine. Ktoré tvrdenia o tejto situácii sú správne?

A. Cena akcií predmetnej spoločnosti vzrástla v januári 2021 o viac ako 600 %.
B. V súvislosti so situáciou si daná webová stránka počas Super Bowlu kúpila 5-sekundovú reklamu.
C. V dôsledku týchto udalostí obchodné platformy na nejaký čas dotovali obchod s akciami danej spoločnosti.
D. Na používateľa predmetného webu bola podaná žaloba za manipuláciu s trhom.

Úloha 8
Pani Penelope vlastní kníhkupectvo. Rozhodla sa urobiť revolúciu v prístupe k marketingu a zákazníkom vo svojej spoločnosti. Nedávno sa dočítala, že používatelia internetu čoraz častejšie využívajú hlasové vyhľadávanie pri používaní vyhľadávačov. Rozhodla sa preto optimalizovať svoju webovú stránku tak, aby efektívnejšie priťahovala návštevnosť z hlasového vyhľadávania. Potom vytvorila chatbota v Messengeri a predstavila reklamy typu click-to-messenger. Potom najala špecialistov, aby študovali nákupné zvyky svojich zákazníkov – mali sledovať 500 náhodných zákazníkov počas ich návštevy v kníhkupectve a na základe toho vydať odporúčania týkajúce sa rozmiestnenia políc a poradia kníh v regáloch. Aké techniky použila pani Penelope?
A. Mikromarketing
B. Konverzačný marketing
C. Astroturf marketing
D. SEO

Úloha 9

Mnohé krajiny začali uvažovať o možnosti zavedenia výhod na boj proti chudobe a zániku profesií, ktoré boli vytlačené z dôvodu zvýšenej automatizácie. Tento systém benefitov je často predmetom rozdielnych názorov vo verejnej diskusii, keďže jeho financovanie je vo veľkej miere zaťažené štátnym rozpočtom. V ktorých z nasledujúcich krajín boli tieto výhody testované alebo zavedené?

A. Fínsko
B. USA
C. Švajčiarsko
D. Keňa

Úloha 10
Na dvoch stranách hranice boli postavené dve továrne na autá a traktory. Vzdialenosť medzi továrňou A a hranicou je 50 km, zatiaľ čo z továrne B je to k hranici 150 km. Továreň A vyrába 100 traktorov denne a zároveň továreň B vyrába 200 áut. Náklady na prepravu 1 traktora na 1 km sú 3 EUR, pri preprave 1 auta na 1 km je 1 EUR. Poplatok na hranici stojí 60 EUR za 1 vozidlo. Aké sú najnižšie náklady na prepravu vozidiel z tovární do skladu, ktorý je postavený na najoptimálnejšom mieste? (Továrne sú situované v priamke kolmej na hranicu, vzhľadom na platné zákony nesmie byť vzdialenosť medzi skladom a hranicou menšia ako 5 km)
A. 52 000 EUR
B. 66 000 EUR
C. 50 000 EUR
D. 51 500 EUR

Kľúč na odpoveď (6. a 8. ročník súťaže)

  1. A, B, C, D
  2. A
  3. A, B
  4. A, C, D
  5. A
  6. A, C, D
  7. A, B, D
  8. B, D
  9. A, B, D
  10. D

Ukážka prípadovej štúdie

Pán Marek je vášnivý jazdec kolobežiek. Keďže videl zmenu trendov vo verejnej doprave, vytvoril spoločnosť Squterex, ktorá ponúka prenájom elektrických kolobežiek na minúty. Squterex bol spočiatku jedinou spoločnosťou, ktorá takéto služby na Slovensku ponúkala, vďaka čomu dosahovala nadpriemerné zisky. Spoločnosť si vybudovala svoju pozíciu ponukou svojich služieb v Bratislave a časom expandovaním do Košíc. Kolobežky je možné momentálne prenajať v okruhu max:

      približne 4,5 km od Prezidentského Paláca v Bratislave,

      približne 4 km od Dómu sv. Alžbety v Košiciach.

Spoločnosť má nízke ceny na prenájom za minútu (0,09 EUR/min) a cena za odblokovanie kolobežky je 1 EUR. Od začiatku existencie firmy sa o nabíjanie a distribúciu kolobežiek v meste staral pán Marek. S rastom spoločnosti zadal tieto úlohy externej spoločnosti.

Súčasný marketingový plán sa sústreďuje na propagáciu spoločnosti online – hlavne prostredníctvom platenej reklamnej kampane na sociálnych sieťach a Google ADS. 

Počas leta sa marketingové oddelenie rozhodlo inzerovať na billboardoch v centre mesta. Vedenie spoločnosti, žiaľ, nebolo spokojné s výsledkami doterajšieho marketingovej iniciatívy, čo vyústilo do vytvorenia programu zameraného na odporúčanie služby známym – za úspešné pozvanie nového používateľa do aplikácie získavajú odporúčajúci zákazníci bezplatné poukážky na jazdy. 

V poslednom čase kvôli zvyšujúcej sa konkurencii Squterex stratil značnú časť podielu na trhu a následne sa zhoršili aj finančné výsledky spoločnosti. Z tohto dôvodu sa generálny riaditeľ spoločnosti Squterex obrátil na Vašu poradenskú spoločnosť a požiadal Vás, aby ste pripravili plán reštrukturalizácie spoločnosti, ktorý by spoločnosť Squterex pomohol znovu získať vedúcu pozíciu. Spoločnosť chce vytvárať vysoké a dlhodobé zisky, preto sa uvažuje o úprave obchodného modelu.

Z dôvodu odchodu súčasného CMO do dôchodku by spoločnosť chcela predefinovať svoju marketingovú stratégiu. Súčasná stratégia sa od začiatkov spoločnosti v podstate nezmenila. S príchodom nového šéfa marketingu je tím otvorený inováciám a dychtivý po nových aktivitách. Vedenie plánuje využiť zvýšenú motiváciu tímu, preto je Vašou úlohou pripraviť marketingovú stratégiu, ktorá určí smer vývoja na najbližšie roky.

Pán Marek by chcel, aby spoločnosť opäť udávala trendy na trhu a otvorila sa zákazníkom z iných miest. Navrhnite, ktoré mesto na Slovensku by bolo pre Squeterex najlepším smerom expanzie.

Menu