fbpx

Príklady úloh

Úloha 1
Finančná kríza sa objaví, keď niekoľko segmentov finančného trhu dočasne nie je schopných plniť svoje funkcie. Z toho vyplýva, že nie je možné, aby ekonomika fungovala bez problémov. Po prečítaní o finančnej kríze v rokoch 2007 – 2009 Alicia Helman a jej sestra začali premýšľať o tom, v akých situáciách možno krízu očakávať na trhu. Pomôžte im rozhodnúť, ktorá z nasledujúcich situácií môže odhaliť finančnú krízu:
A. Rýchle zvýšenie krátkodobých úrokových sadzieb na peňažnom trhu
B. Rýchly rast devízových cien
C. Zníženie počtu operácií na devízovom trhu
D. Náhly pokles cien dlhopisov

Úloha 2
Výroba energie v elektrárni je vysoko nepružná, pretože sa nedá skladovať. Na veľkoobchodnom trhu s elektrinou sa môže stať, že ceny elektriny budú záporné, pretože dopyt je príliš nízky. Nejde len o teoretický koncept – niekedy kupujúci dostanú oboje, peniaze aj elektrinu. Ktorá krajina ako prvá zaviedla záporné ceny energie?
A. Nemecko
B. Nórsko
C. Francúzsko
D. Švajčiarsko

Úloha 3
Spoločnosť pani Alice vyrába exportné jachty. 21. júna podpísala dohodu so zahraničným subjektom o dodávke 10 námorných jácht v celkovej hodnote 2 milióny USD s trojmesačným odkladom. K dátumu vydania faktúry bol kurz USD / PLN 3,84. V obave z nepriaznivých zmien výmenných kurzov sa spoločnosť rozhodla zaistiť svoje výnosy derivátom. Ktorá z nasledujúcich možností umožní spoločnosti znížiť riziko transakcie?
A. Americká predajná opcia
B. Európska predajná opcia
C. Americká kúpna opcia
D. Európska kúpna opcia

Úloha 4
Ktoré tvrdenie je pravdivé o zvyšovaní popularity Modernej monetárnej teórie?
A. Financovanie vládnych výdavkov by sa nemalo považovať za daňový cieľ
B. Saifov zákon nefunguje pre fiat peniaze
C. Prebytok rozpočtu je pre ekonomiku škodlivý a vedie k recesii
D. Expanzívna fiškálna politika môže spôsobiť zníženie namiesto zvýšenia úrokovej sadzby

Úloha 5
Podľa teórie vyvinutej Danielom Kahnemanom a Amosom Tverským:
A. Osoba, ktorá sa rozhodne kúpiť si lístok na vlak namiesto letenky, po zhliadnutí dokumentárneho filmu o leteckých nehodách, pravdepodobne prechádza dostupnosťou heuristiky.
B. Heuristika ukotvovania je o tvrdohlavom držaní sa vlastného názoru a to aj po obdržaní dôkazov o opaku.
C. Ak trikrát za sebou hodíme mincou a zakaždým nám výjde hlava, to znamená, že podľa teórie strednej reverzie je pravdepodobnosť preklopenia znaku vo štvrtom hode nižšia ako 50%.
D. Takzvaná „teória pod papučou“ hovorí, že muži vo vzťahu majú tendenciu čiastočne prispôsobovať preferencie svojho partnera/svojej partnerky v procese rozhodovania.

Kľúč na odpoveď (6. ročník súťaže)

  1. A, B, C, D
  2. A
  3. A, B
  4. A, C, D
  5. A
Menu