fbpx

Organizátor súťaže

European Foundation for Entrepreneurship Development

Európska nadácia pre rozvoj podnikania je organizácia absolventov a študentov Varšavskej ekonomickej školy, ktorá efektívne funguje na križovatke medzi vzdelávaním a podnikaním. Naším cieľom je podporovať rozvoj mladých ľudí a formovať podnikateľské postoje na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Ukazujeme skutočné farby podnikania a posilňujeme väzby medzi vedou a obchodnou praxou. Vlajkovou loďou nadácie je súťaž High School Business Challenge.

Stanisław Budzień

Member of the Supervisory Board

Julian Smółka

Member of the Supervisory Board

Jan Żelazny

Finance Manager

Karol Muc

High School Business Challenge Coordinator

Julia Mituta

High School Business Challenge Vice-coordinator

Hanna Sykuła

Marketing Manager

Weronika Wilk

CP Manager

Zuzanna Nowakowska

PR Manager

Ewa Skorupa

Logistics Manager

Paweł Abramowicz

Content Manager

Spoluorganizátori

Poľsko

Študentský podnikateľský klub z Varšavskej ekonomickej školy je organizácia, ktorá zlučuje ambicióznych študentov z ekonomickej univerzity v Poľsku. Členovia Študentského podnikateľského klubu organizujú projekty adresované mladým ľuďom z Poľska a Európy.

Neuveriteľné nasadenie a nadpriemerná kreativita povolila vytvoriť projekty, ktoré  prezentujú start-upové prostredie, bankový sektor, svet investícií či moderný priemysel zdravotníctva. Jeden z projektov je súťaž Európska prípadová štúdia, ktorá povzbudzuje stredoškolských študentov, aby sa zaujímali o podnikanie. Práca na projektoch je kombinovaná s mnohými workshopmi a príležitosťami, na budovanie vzťahov s členmi klubu. Spomínané veci robia Študentský podnikateľský klub jeden z najuznávanejších organizácií, ktorej členovia sú jeden pre druhého ako rodina.

Julia Mituta

PL Country Coordinator

Hanna Sykuła

PL Marketing Team Leader

Weronika Wilk

PL CP Team Leader

Zuzanna Nowakowska

PL PR Team Leader

Ewa Skorupa

PL Logistics Team Leader

Paweł Abramowicz

PL Content Team Leader

Česko

Fakulta medzinárodných vzťahov (FMV) je jedna z najväčších fakúlt na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. Kľúčová charakteristická vlastnosť FMV je vysoká úroveň internacionalizácie na všetkých stupňoch so silným dôrazom na jazykovú znalosť študentov. SKOK je nezisková organizácia. SKOK bol založený v roku 2014, skupinou priateľov študujúcich magisterský stupeň na Fakulte medzinárodných vzťahov na Vysokej škole ekonomickej. Hlavným cieľom organizácie je spájať nielen členov SKOK-u, ale aj študentov z iných fakúlt, s vonkajším svetom podnikania. Organizujeme workshopy zamerané na rozširovanie soft skills ako aj rôzne druhy debát. SKOK sa ďalej každoročne podieľa na tvorbe ročenky Globálnej konkurencieschopnosti, ktorú vydáva Svetové ekonomické fórum od začiatku združenia.

Toporcerová Ivana

CZ Country Coordinator

Tereza Kaczorová

CZ Marketing Team Leader

Anna Vysloužilová

CZ CP/PR Team Leader

Pavla Bačinová

CZ Logistics Team Leader

Lucie Pokorná

CZ Merythorics Team Leader

Maďarsko

Central Europe Association je študentská organizácia akreditovaná Korvínovou univerzitou v Budapešti a bola založená v roku 2016. Náš profil naznačuje, že naším deklarovaným cieľom je posilnenie stredoeurópskych politických, ekonomických, sociálnych a kultúrnych vzťahov, ako aj pohľad na súčasné medzinárodné udalosti z regionálneho hľadiska. Poslaním organizácie je poskytovať svojim členom odborné a konkurenčné vzdelávanie v oblasti analýz zahraničných vecí a zahraničnopolitickej žurnalistiky a rozširovať im obzory na podujatiach, debatách, kurzoch a odborných exkurziách.

Erik Szilárd Boros

HU Country Coordinator

Orsolya Dalma Gál

HU Marketing Co-Team Leader

Márton Kocsárdi

HU CP/PR Team Leader

Lili Sólyom

HU Logistics Team Leader

Slovensko

Študentský parlament NHF je najvyšší zastupiteľský orgán študentov univerzity, ktorého cieľom je zastupovať záujmy všetkých študentov univerzity, zabezpečovať neformálne vzdelávanie a podieľať sa na vytváraní vhodných podmienok pre rozvoj študentského života. Na Študentský parlament NHF sa môžu obrátiť študenti, ktorí hľadajú odpovede na otázky týkajúce sa ich pôsobenia na univerzite.

Sofia Šillerová

SK Country Coordinator

Filip Gono

SK Marketing Team Leader

Mária Palacková

SK CP/PR Team Leader

Gabriela Funtalová

SK Logistics Team Leader

Menu