fbpx

Organizátor súťaže

European Foundation for Entrepreneurship Development

Európska nadácia pre rozvoj podnikania je organizácia absolventov a študentov Varšavskej ekonomickej školy, ktorá efektívne funguje na križovatke medzi vzdelávaním a podnikaním. Naším cieľom je podporovať rozvoj mladých ľudí a formovať podnikateľské postoje na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Ukazujeme skutočné farby podnikania a posilňujeme väzby medzi vedou a obchodnou praxou. Vlajkovou loďou nadácie je súťaž High School Business Challenge.

Marcin Słowik

Chairman of the Supervisory Board

Aleksandra Kempfi

International High School Business Challenge Coordinator

Jakub Moś

International High School Business Challenge Vice-coordinator

Jakub Rochowski

Finance Manager

Wiktoria Grzywacz

Logistics Manager

Krystian Stefaniuk

PR Manager

Jakub Wałaszewski 

CP Manager

Jakub Lisek

Merythorics Manager

Spoluorganizátori

Poľsko

Študentský podnikateľský klub z Varšavskej ekonomickej školy je organizácia, ktorá zlučuje ambicióznych študentov z ekonomickej univerzity v Poľsku. Členovia Študentského podnikateľského klubu organizujú projekty adresované mladým ľuďom z Poľska a Európy.

Neuveriteľné nasadenie a nadpriemerná kreativita povolila vytvoriť projekty, ktoré  prezentujú start-upové prostredie, bankový sektor, svet investícií či moderný priemysel zdravotníctva. Jeden z projektov je súťaž Európska prípadová štúdia, ktorá povzbudzuje stredoškolských študentov, aby sa zaujímali o podnikanie. Práca na projektoch je kombinovaná s mnohými workshopmi a príležitosťami, na budovanie vzťahov s členmi klubu. Spomínané veci robia Študentský podnikateľský klub jeden z najuznávanejších organizácií, ktorej členovia sú jeden pre druhého ako rodina.

Česko

Fakulta medzinárodných vzťahov (FMV) je jedna z najväčších fakúlt na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. Kľúčová charakteristická vlastnosť FMV je vysoká úroveň internacionalizácie na všetkých stupňoch so silným dôrazom na jazykovú znalosť študentov. SKOK je nezisková organizácia. SKOK bol založený v roku 2014, skupinou priateľov študujúcich magisterský stupeň na Fakulte medzinárodných vzťahov na Vysokej škole ekonomickej. Hlavným cieľom organizácie je spájať nielen členov SKOK-u, ale aj študentov z iných fakúlt, s vonkajším svetom podnikania. Organizujeme workshopy zamerané na rozširovanie soft skills ako aj rôzne druhy debát. SKOK sa ďalej každoročne podieľa na tvorbe ročenky Globálnej konkurencieschopnosti, ktorú vydáva Svetové ekonomické fórum od začiatku združenia.

Maďarsko

Central Europe Association je študentská organizácia akreditovaná Korvínovou univerzitou v Budapešti a bola založená v roku 2016. Náš profil naznačuje, že naším deklarovaným cieľom je posilnenie stredoeurópskych politických, ekonomických, sociálnych a kultúrnych vzťahov, ako aj pohľad na súčasné medzinárodné udalosti z regionálneho hľadiska. Poslaním organizácie je poskytovať svojim členom odborné a konkurenčné vzdelávanie v oblasti analýz zahraničných vecí a zahraničnopolitickej žurnalistiky a rozširovať im obzory na podujatiach, debatách, kurzoch a odborných exkurziách.

Slovensko

Študentský parlament NHF je najvyšší zastupiteľský orgán študentov univerzity, ktorého cieľom je zastupovať záujmy všetkých študentov univerzity, zabezpečovať neformálne vzdelávanie a podieľať sa na vytváraní vhodných podmienok pre rozvoj študentského života. Na Študentský parlament NHF sa môžu obrátiť študenti, ktorí hľadajú odpovede na otázky týkajúce sa ich pôsobenia na univerzite.

Menu